حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقی-
طب اسلامی طب معصومین طب انبیا, طب توحیدی طب جامع عافیت اللهی تغذیهابعادی تاثیر تغذیه حلال وطیب در انجام عمل صالح وتفوا صراط علی(ع)حق نمسکه-اولین شیعه حقیقی پیامبر(ص)حضرت علی(ع)-یالثارات الحسین-سلامتMonotheistic Medicine-The true followers of Moses and JesusThe best concepts in the most beautiful prayer-Unity medicine
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: درجستجوی حقیقت - ۱۳٩٠/۱۱/۱۱

دانلود فرمایشات استاد ضیائی درخصوص طب اسلامی(جلسات حوزه علمیه -صوتی )

انشا’الله لینک سخنرانیهای زیربتدریج در حال ....

 طب الرسول:

 از اول کتاب تا ص222

http://www.4shared.com/mp3/10oYA_8L/1-______222ziaee_60jalase___H_.html

http://www.4shared.com/mp3/wF36wi_0/2-______222ziaee_60jalase___H_.html

http://www.4shared.com/mp3/j1--EeW2/3-______222ziaee_60jalase___H_.html

http://www.4shared.com/mp3/Wq3LA75L/4-______222ziaee_60jalase___H_.html

http://www.4shared.com/mp3/uScfvPHe/5-______222ziaee_60jalase___H_.html

http://www.4shared.com/mp3/yiKXzWS1/6-______222ziaee_60jalase___H_.html

http://www.4shared.com/mp3/ITV1CZDM/7-______222ziaee_60jalase___H_.html

http://www.4shared.com/mp3/bsvLRSj6/10-______222ziaee_60jalase___H.html

http://www.4shared.com/mp3/2Xou1zLm/11-______222ziaee_60jalase___H.html

http://www.4shared.com/mp3/kaho47tT/12-______222ziaee_60jalase___H.html

http://www.4shared.com/mp3/VtBNanA_/13-______222ziaee_60jalase___H.html

http://www.4shared.com/mp3/o5AAD7MM/14-______222ziaee_60jalase___H.html

http://www.4shared.com/mp3/1NzAd7gG/15_online.html?refurl=d1url

http://www.4shared.com/mp3/Y7zXpRmJ/16_online.html?refurl=d1url

http://www.4shared.com/mp3/O3HIQ4M5/17_online.html

http://www.4shared.com/mp3/8MAXEIQw/19_online.html

http://www.4shared.com/mp3/cyipTas6/20_2.html

http://www.4shared.com/mp3/_qo3I_RN/21_2.html

http://www.4shared.com/mp3/ZpGYz5Af/23_online.html

http://www.4shared.com/mp3/-geNB93f/25_online.html

http://www.4shared.com/mp3/UJ-WSyk6/26_online.html

http://www.4shared.com/mp3/jpwglZ_H/27_online.html

http://www.4shared.com/mp3/Xwd92FTS/28_online.html

http://www.4shared.com/mp3/sLlYCSk2/29_online.html

http://www.4shared.com/mp3/BqBc9WE-/ZAYAYE3.html

http://www.4shared.com/mp3/qovmjtrH/zayaye6.html

http://www.4shared.com/mp3/0M238im-/zayaye7.html

http://www.4shared.com/mp3/JMXeOyp5/ZAYAYE8.html

بحث کودکان-استاد ضیایی88-87

http://www.4shared.com/mp3/bZL6wyN0/16__-_88-87---1.html

http://www.4shared.com/mp3/m_AINyX4/16__-_88-87---2.html

http://www.4shared.com/mp3/qypJaMbp/16__-_88-87---3.html

http://www.4shared.com/mp3/eHCd7O59/16__-_88-87----4.html

http://www.4shared.com/mp3/4vj3EHMg/16__-_88-87---5.html

http://www.4shared.com/mp3/D2fgbrA_/16__-_88-87---6.html

http://www.4shared.com/mp3/dgbjEdRM/16__-_88-87---7.html

http://www.4shared.com/mp3/c469biyV/16__-_88-87---8.html

http://www.4shared.com/mp3/LZYhQUQz/16__-_88-87---9.html

http://www.4shared.com/mp3/x9xU1xuS/16__-_88-87---10.html

http://www.4shared.com/mp3/RAXEpBWI/16__-_88-87---11.html

طب الرسول بیماریهای کودک واخر -2جلسه اخر-87-88

 

http://www.4shared.com/mp3/K4daPyn5/8825.html

http://www.4shared.com/mp3/ONiJnjgc/8826.html

http://www.4shared.com/mp3/KQEDHQex/8827.html

http://www.4shared.com/mp3/tRABeg0p/8828.html

http://www.4shared.com/mp3/g-nzEjFg/8829.html

http://www.4shared.com/mp3/XizKW_XQ/88212.html

http://www.4shared.com/mp3/rNVzfppG/88213.html

http://www.4shared.com/mp3/c6-pQXCj/88214.html

http://www.4shared.com/mp3/pI7NBUIv/88215.html

http://www.4shared.com/mp3/9yM-2EyC/88220.html

http://www.4shared.com/mp3/TVQGg9qa/88221.html

http://www.4shared.com/mp3/Tv_32Twm/88222.html

http://www.4shared.com/mp3/A2ogEnQg/_____-2_-87-88---35.html

http://www.4shared.com/mp3/syv3GPeh/_____-2_-87-88---36.html

ازصفحه455تا481طب الرسول (ص) 1 (H)

http://www.4shared.com/mp3/wsaMC4f2/VOICE_0001.html

http://www.4shared.com/mp3/_6kgE8T2/VOICE_0002.html

http://www.4shared.com/mp3/mv2Tr3xJ/VOICE_0003.html

http://www.4shared.com/mp3/8t_x5ys9/VOICE_0004.html

http://www.4shared.com/mp3/ZvQZ7q59/VOICE_0005.html

http://www.4shared.com/mp3/6sR9zYBv/VOICE_0006.html

http://www.4shared.com/mp3/90nuABHL/VOICE_0007.html

http://www.4shared.com/mp3/A2yp8paU/VOICE_0008.html

http://www.4shared.com/mp3/yLnu3AXC/VOICE_0009.html

http://www.4shared.com/mp3/axubXUCB/VOICE_0010.html

http://www.4shared.com/mp3/14LbTbBk/VOICE_0011.html

http://www.4shared.com/mp3/xQ27-HPo/VOICE_0012.html

http://www.4shared.com/mp3/4crMrmuZ/VOICE_0013.html

http://www.4shared.com/mp3/EA0n3h-S/VOICE_0014.html

http://www.4shared.com/mp3/LLmgJj8h/VOICE_0015.html

http://www.4shared.com/mp3/TCshoFSI/VOICE_0016.html

http://www.4shared.com/mp3/Bp1ECxcM/VOICE_0017.html

http://www.4shared.com/mp3/zEbUUeM6/VOICE_0018.html

http://www.4shared.com/mp3/gJBvr7FJ/VOICE_0019.html

http://www.4shared.com/mp3/ISPEKocy/VOICE_0020.html

http://www.4shared.com/mp3/-y_q_W--/VOICE_0021.html

http://www.4shared.com/mp3/eRbM7a09/VOICE_0022.html

http://www.4shared.com/mp3/WFx-iAir/VOICE_0023_2.html

http://www.4shared.com/mp3/-rsHu1ce/VOICE_0024.html

http://www.4shared.com/mp3/prfn_Z9U/VOICE_0025.html

http://www.4shared.com/mp3/sRQWcPM_/VOICE_0026.html

http://www.4shared.com/mp3/QXUbApPL/VOICE_0027.html

http://www.4shared.com/mp3/qAiNMqK4/VOICE_0028.html

http://www.4shared.com/mp3/Zn1C6VHT/VOICE_0029.html

http://www.4shared.com/mp3/WhNbMnPi/VOICE_0030.html

ازص 482تا532-طب الرسول31تا60طب الرسول 2 (H)

http://www.4shared.com/mp3/SvxNMGs4/VOICE_0031.html

http://www.4shared.com/mp3/lBdbx8O0/VOICE_0032.html

http://www.4shared.com/mp3/ZMMFfKaW/VOICE_0033.html

http://www.4shared.com/mp3/hEIsYnDl/VOICE_0034.html

http://www.4shared.com/mp3/cxjOXHcl/VOICE_0035.html

http://www.4shared.com/mp3/KOtKmIXr/VOICE_0036.html

http://www.4shared.com/mp3/zc5_cDy_/VOICE_0037.html

http://www.4shared.com/mp3/lLYF_EGE/VOICE_0038.html

http://www.4shared.com/mp3/_hA-sKuZ/VOICE_0039.html

http://www.4shared.com/mp3/jfWnyn4e/VOICE_0040_2.html

http://www.4shared.com/mp3/N70XjKbX/VOICE_0041.html

http://www.4shared.com/mp3/12pQVKV6/VOICE_0042.html

http://www.4shared.com/mp3/OWweNjMi/VOICE_0043.html

http://www.4shared.com/mp3/sEHmYkyB/VOICE_0044.html

http://www.4shared.com/mp3/Pr9bjFfH/VOICE_0045.html

http://www.4shared.com/mp3/tgu7U1tk/VOICE_0046_.html

http://www.4shared.com/mp3/lZx9hfKa/VOICE_0047.html

http://www.4shared.com/mp3/pYVRd9V_/VOICE_0048.html

http://www.4shared.com/mp3/chC3D4c2/VOICE_0049.html

http://www.4shared.com/mp3/kBun4Y7C/VOICE_0050.html

http://www.4shared.com/mp3/-Ux_Kt4N/VOICE_0051.html

http://www.4shared.com/mp3/dxIbs2yt/VOICE_0052.html

http://www.4shared.com/mp3/AFkpPqm5/VOICE_0053.html

ازاواسط بحث مفاصل تا اول ص 580-87-88طب (H)

http://www.4shared.com/mp3/9DB0z2fv/10_2.html

http://www.4shared.com/mp3/nKwB9Kp-/11_online.html

http://www.4shared.com/mp3/Q9j2Sq25/12_online.html

از580قلب وانقطاع المومن استاد ضیایی87-88

http://www.4shared.com/mp3/n_QDbMep/580____87-88--19.html

http://www.4shared.com/mp3/11L6H1lh/580____87-88--20.html

http://www.4shared.com/mp3/wQClbcap/580____87-88--21.html

http://www.4shared.com/mp3/BH95bKlV/580____87-88--22.html

http://www.4shared.com/mp3/EZOMOY2y/580____87-88--23.html

http://www.4shared.com/mp3/lWY93KS8/580____87-88--24.html

http://www.4shared.com/mp3/Dvue5mo9/580____87-88--25.html

http://www.4shared.com/mp3/VFGP3CN8/580____87-88--26.html

http://www.4shared.com/mp3/fmSOJpNN/580____87-88--27.html

http://www.4shared.com/mp3/kEq8-iC-/580____87-88--28.html

http://www.4shared.com/mp3/eb9rtATt/58AE551.html

http://www.4shared.com/mp3/Kb_XuA1t/58B6DE1.html

http://www.4shared.com/mp3/JSb2tFMJ/58F8361.html

http://www.4shared.com/mp3/Y9IroqDY/5804FC1.html

http://www.4shared.com/mp3/CBO15tgT/58161D1.html

http://www.4shared.com/mp3/SWTixdRK/5851471.html

Medical_ZIaee _88-89

http://www.4shared.com/mp3/8ffEyEwv/Pezeshki_ziaee_88-07-06.html

http://www.4shared.com/mp3/Q-iSd6jq/Pezeshki_ziaee_88-07-07.html

http://www.4shared.com/mp3/nXbam4EY/Pezeshki_ziaee_88-07-08.html

http://www.4shared.com/mp3/9PXi2fXm/Pezeshki_ziaee_88-07-11.html

http://www.4shared.com/mp3/zk7XlulY/Pezeshki_ziaee_88-07-12.html

http://www.4shared.com/mp3/5yxArzLd/Pezeshki_ziaee_88-07-13.html

http://www.4shared.com/mp3/9PXi2fXm/Pezeshki_ziaee_88-07-11.html

http://www.4shared.com/mp3/CgR0t9le/Pezeshki_ziaee_88-07-15.html

http://www.4shared.com/mp3/agh6iSBX/Pezeshki_ziaee_88-07-18.html

http://www.4shared.com/mp3/AHHgJ1oi/Pezeshki_ziaee_88-07-19.html

http://www.4shared.com/mp3/xBtckY9r/Pezeshki_ziaee_88-07-20.html

http://www.4shared.com/mp3/Qg9LvOM0/Pezeshki_ziaee_88-07-21.html

http://www.4shared.com/mp3/fX9njNGH/Pezeshki_ziaee_88-07-25.html

http://www.4shared.com/mp3/yriM1PMm/Pezeshki_ziaee_88-07-26.html

http://www.4shared.com/mp3/4iaFb7KF/Pezeshki_ziaee_88-07-27.html

http://www.4shared.com/mp3/n1sVG_yN/Pezeshki_ziaee_88-07-28.html

http://www.4shared.com/mp3/1DHHBIfw/Pezeshki_ziaee_88-07-29.html

http://www.4shared.com/mp3/4vmDryKZ/Pezeshki_ziaee_88-08-02.html

http://www.4shared.com/mp3/E4bTEv4g/Pezeshki_ziaee_88-08-03.html

http://www.4shared.com/mp3/lMESol4I/Pezeshki_ziaee_88-08-04.html

http://www.4shared.com/mp3/H-CXmBzI/Pezeshki_ziaee_88-08-05.html

http://www.4shared.com/mp3/KKUsnVHI/Pezeshki_ziaee_88-08-06.html

http://www.4shared.com/mp3/W-u2GRAN/Pezeshki_ziaee_88-08-09.html

http://www.4shared.com/mp3/pDH7F-lx/Pezeshki_ziaee_88-08-10.html

http://www.4shared.com/mp3/q2rsNQbz/Pezeshki_ziaee_88-08-11.html

http://www.4shared.com/mp3/Gn9Wgm5W/Pezeshki_ziaee_88-08-12.html

http://www.4shared.com/mp3/TPw4PgRz/Pezeshki_ziaee_88-08-13.html

http://www.4shared.com/mp3/WxnBlWdY/Pezeshki_ziaee_88-08-16.html

http://www.4shared.com/mp3/bi-uXPGl/Pezeshki_ziaee_88-08-17.html

http://www.4shared.com/mp3/zvdjIU9x/Pezeshki_ziaee_88-08-18.html

http://www.4shared.com/mp3/IX5dRBmQ/Pezeshki_ziaee_88-08-19.html

http://www.4shared.com/mp3/qb5FPwJz/Pezeshki_ziaee_88-08-20.html

http://www.4shared.com/mp3/j6b7hjkb/Pezeshki_ziaee_88-08-23.html

http://www.4shared.com/mp3/k5iDQQYz/Pezeshki_ziaee_88-08-24.html

http://www.4shared.com/mp3/PKR6ycAv/Pezeshki_ziaee_88-08-25.html

http://www.4shared.com/mp3/_fndFjmh/Pezeshki_ziaee_88-08-26.html

http://www.4shared.com/mp3/KJa8OBAP/Pezeshki_ziaee_88-08-30.html

http://www.4shared.com/mp3/Xu0sueq0/Pezeshki_ziaee_88-09-01.html

http://www.4shared.com/mp3/x57LN1ej/Pezeshki_ziaee_88-09-02.html

http://www.4shared.com/mp3/4qC6h9jb/Pezeshki_ziaee_88-09-03.html

http://www.4shared.com/mp3/jN4hZxnS/Pezeshki_ziaee_88-09-08.html

http://www.4shared.com/mp3/8NRX3Sh9/Pezeshki_ziaee_88-09-10.html

http://www.4shared.com/mp3/zYhPJLfi/Pezeshki_ziaee_88-09-11.html

http://www.4shared.com/mp3/ytfyGArx/Pezeshki_ziaee_88-09-16.html

http://www.4shared.com/mp3/0DH-j9Qb/Pezeshki_ziaee_88-09-17.html

http://www.4shared.com/mp3/doxgx6mv/Pezeshki_ziaee_88-09-18.html

http://www.4shared.com/mp3/xpddwe80/Pezeshki_ziaee_88-09-21.html

http://www.4shared.com/mp3/CvHxcmXV/Pezeshki_ziaee_88-09-22.html

http://www.4shared.com/mp3/XsvvgOWW/Pezeshki_ziaee_88-10-13.html

http://www.4shared.com/mp3/PH-93Xkn/Pezeshki_ziaee_88-10-14.html

http://www.4shared.com/mp3/Vl948EzE/Pezeshki_ziaee_88-10-15.html

http://www.4shared.com/mp3/YBafRJmQ/Pezeshki_ziaee_88-10-16.html

http://www.4shared.com/mp3/XlMWSTvk/Pezeshki_ziaee_88-10-19.html

http://www.4shared.com/mp3/a5dYqfwd/Pezeshki_ziaee_88-10-20.html

http://www.4shared.com/mp3/3OjyGLFh/Pezeshki_ziaee_88-10-22.html

http://www.4shared.com/mp3/mUwoUi96/Pezeshki_ziaee_88-10-23.html

http://www.4shared.com/mp3/dRtBbBGF/Pezeshki_ziaee_88-10-26_2.html

http://www.4shared.com/mp3/xR9W3Wf9/Pezeshki_ziaee_88-10-27.html

http://www.4shared.com/mp3/hEP2zlNL/Pezeshki_ziaee_88-10-28.html

http://www.4shared.com/mp3/MtmxnuVY/Pezeshki_ziaee_88-10-29.html

http://www.4shared.com/mp3/OHPvC6Ew/Pezeshki_ziaee_88-10-30.html

http://www.4shared.com/mp3/qysM3ed9/Pezeshki_ziaee_88-11-03.html

http://www.4shared.com/mp3/lyshquBZ/Pezeshki_ziaee_88-11-04.html

http://www.4shared.com/mp3/LofjyWB1/Pezeshki_ziaee_88-11-05.html

http://www.4shared.com/mp3/QkRAgkWq/Pezeshki_ziaee_88-11-06.html

http://www.4shared.com/mp3/cPQPs4ZZ/Pezeshki_ziaee_88-11-07.html

http://www.4shared.com/mp3/lAy2RhhQ/Pezeshki_ziaee_88-11-10.html

http://www.4shared.com/mp3/4rhPIZZN/Pezeshki_ziaee_88-11-11.html

http://www.4shared.com/mp3/pVFGfJHG/Pezeshki_ziaee_88-11-12.html

http://www.4shared.com/mp3/CqvieIBq/Pezeshki_ziaee_88-12-03.html

http://www.4shared.com/mp3/i06uCREM/Pezeshki_ziaee_88-12-05.html

http://www.4shared.com/mp3/J5QwBfpg/Pezeshki_ziaee_88-12-08.html

http://www.4shared.com/mp3/k9XkZim8/Pezeshki_ziaee_88-12-09.html

http://www.4shared.com/mp3/VPyRJQcy/Pezeshki_ziaee_88-12-15.html

http://www.4shared.com/mp3/JECksA6t/Pezeshki_ziaee_88-12-17.html

http://www.4shared.com/mp3/_6YBWZER/Pezeshki_ziaee_88-12-18.html

http://www.4shared.com/mp3/c0ANRsdA/Pezeshki_ziaee_88-12-19.html

http://www.4shared.com/mp3/mat1qWwZ/Pezeshki_ziaee_88-12-22.html

http://www.4shared.com/mp3/rJSnE28w/Pezeshki_ziaee_88-12-23.html

http://www.4shared.com/mp3/p-igh9kb/Pezeshki_ziaee_88-12-24.html

http://www.4shared.com/mp3/dh4AlNoI/Pezeshki_ziaee_88-12-25.html

http://www.4shared.com/mp3/WvA6tBgK/Pezeshki_ziaee_89-01-17.html

http://www.4shared.com/mp3/n0y8U62A/Pezeshki_ziaee_89-01-18.html

http://www.4shared.com/mp3/OlOA9JUU/Pezeshki_ziaee_89-01-21.html

http://www.4shared.com/mp3/MbW8bgNp/Pezeshki_ziaee_89-01-22.html

http://www.4shared.com/mp3/RqBVXRJR/Pezeshki_ziaee_89-01-23.html

http://www.4shared.com/mp3/rYoeo14c/Pezeshki_ziaee_89-01-24.html

http://www.4shared.com/mp3/n6fzphoJ/Pezeshki_ziaee_89-01-25.html

http://www.4shared.com/mp3/XI5XIs0x/Pezeshki_ziaee_89-01-28.html

http://www.4shared.com/mp3/CgTG19Vm/Pezeshki_ziaee_89-01-30.html

http://www.4shared.com/mp3/6NR3RSf6/Pezeshki_ziaee_89-01-31.html

http://www.4shared.com/mp3/Jlqrxjmf/Pezeshki_ziaee_89-02-01.html

http://www.4shared.com/mp3/iOk-RthQ/Pezeshki_ziaee_89-02-04.html

http://www.4shared.com/mp3/9hSwOBDP/Pezeshki_ziaee_89-02-05.html

http://www.4shared.com/mp3/bfG1Civ2/Pezeshki_ziaee_89-02-11.html

http://www.4shared.com/mp3/gwX1gm1W/Pezeshki_ziaee_89-02-12.html

http://www.4shared.com/mp3/ZEQVBPdg/Pezeshki_ziaee_89-02-13.html

http://www.4shared.com/mp3/_mkJRHak/Pezeshki_ziaee_89-02-14.html

http://www.4shared.com/mp3/IhBp2L7m/Pezeshki_ziaee_89-02-15.html

http://www.4shared.com/mp3/6E0w3BnT/Pezeshki_ziaee_89-02-18.html

http://www.4shared.com/mp3/9wxipXjd/Pezeshki_ziaee_89-03-01.html

http://www.4shared.com/mp3/JtWcxBiL/Pezeshki_ziaee_89-03-02.html

http://www.4shared.com/mp3/k6XZNReP/Pezeshki_ziaee_89-03-04.html

http://www.4shared.com/mp3/pfXVnNJI/Pezeshki_ziaee_89-03-05.html

http://www.4shared.com/mp3/WPu61pMS/Pezeshki_ziaee_89-03-08.html

http://www.4shared.com/mp3/DQRrkc8r/Pezeshki_ziaee_89-03-09.html

http://www.4shared.com/mp3/iRopGABx/Pezeshki_ziaee_89-03-12.html

http://www.4shared.com/mp3/aSbe3Ki9/Pezeshki_ziaee_89-07-03.html

http://www.4shared.com/mp3/DBcIDfGg/Pezeshki_ziaee_89-07-04.html

http://www.4shared.com/mp3/-KO7xJgL/Pezeshki_ziaee_89-07-05.html

http://www.4shared.com/mp3/bbaPSkqA/Pezeshki_ziaee_89-07-06.html

http://www.4shared.com/mp3/Ht-9eaxW/Pezeshki_ziaee_89-07-07.html

http://www.4shared.com/mp3/Ci1ieeyW/Pezeshki_ziaee_89-07-10.html

http://www.4shared.com/mp3/sdxbLlMO/Pezeshki_ziaee_89-07-11.html

http://www.4shared.com/mp3/k7KQCCq2/Pezeshki_ziaee_89-07-13.html

http://www.4shared.com/mp3/CZvLVip7/Pezeshki_ziaee_89-07-14.html

http://www.4shared.com/mp3/l6apqNzJ/Pezeshki_ziaee_89-07-17.html

http://www.4shared.com/mp3/NSvnEl5M/Pezeshki_ziaee_89-07-18.html

http://www.4shared.com/mp3/cTFBWKC7/Pezeshki_ziaee_89-07-19.html

http://www.4shared.com/mp3/d9RLhlpH/Pezeshki_ziaee_89-07-20.html

http://www.4shared.com/mp3/HgMznjSc/Pezeshki_ziaee_89-07-21.html

http://www.4shared.com/mp3/cPi6Er0g/Pezeshki_ziaee_89-07-24.html

http://www.4shared.com/mp3/bLCxnMRs/Pezeshki_ziaee_89-07-25.html

http://www.4shared.com/mp3/L0vaakup/Pezeshki_ziaee_89-07-26.html

http://www.4shared.com/mp3/58wedkfq/Pezeshki_ziaee_89-07-28.html

http://www.4shared.com/mp3/2xbcaKuV/Pezeshki_ziaee_89-08-01.html

http://www.4shared.com/mp3/WR2EPWR5/Pezeshki_ziaee_89-08-03.html

http://www.4shared.com/mp3/o_RnkA3r/Pezeshki_ziaee_89-08-04.html

http://www.4shared.com/mp3/GLySIi_3/Pezeshki_ziaee_89-08-05.html

http://www.4shared.com/mp3/td2FXdSR/Pezeshki_ziaee_89-08-08.html

http://www.4shared.com/mp3/RSTjCyw2/Pezeshki_ziaee_89-08-09.html

http://www.4shared.com/mp3/Wcerkw4r/Pezeshki_ziaee_89-08-10.html

http://www.4shared.com/mp3/CsPswQ4u/Pezeshki_ziaee_89-08-11.html

http://www.4shared.com/mp3/tvwjCvwg/Pezeshki_ziaee_89-08-12.html

http://www.4shared.com/mp3/v8XIXVSR/Pezeshki_ziaee_89-08-15.html

http://www.4shared.com/mp3/vKQ-uPte/Pezeshki_ziaee_89-08-17.html

http://www.4shared.com/mp3/Bn-KaoDp/Pezeshki_ziaee_89-08-18.html

http://www.4shared.com/mp3/zKc9Jsdy/Pezeshki_ziaee_89-08-19.html

http://www.4shared.com/mp3/kV-rHyO3/Pezeshki_ziaee_89-08-22.html

http://www.4shared.com/mp3/KlmVLVVO/Pezeshki_ziaee_89-08-24.html

http://www.4shared.com/mp3/BmFQpJoJ/Pezeshki_ziaee_89-08-25.html

http://www.4shared.com/mp3/Y91LezDa/Pezeshki_ziaee_89-08-29.html

http://www.4shared.com/mp3/-C9qhkir/Pezeshki_ziaee_89-08-30.html

http://www.4shared.com/mp3/w7zZ9WG-/Pezeshki_ziaee_89-09-01.html

http://www.4shared.com/mp3/q97XVzal/Pezeshki_ziaee_89-09-02.html

http://www.4shared.com/mp3/qgP6r9Gd/Pezeshki_ziaee_89-09-03.html

http://www.4shared.com/mp3/MGSubENp/Pezeshki_ziaee_89-09-06.html

http://www.4shared.com/mp3/0BuAk44X/Pezeshki_ziaee_89-09-08.html

http://www.4shared.com/mp3/83hoY017/Pezeshki_ziaee_89-09-09.html

http://www.4shared.com/mp3/umeGox6I/Pezeshki_ziaee_89-09-10.html

http://www.4shared.com/mp3/zC-9dXba/Pezeshki_ziaee_89-09-30.html

http://www.4shared.com/mp3/McII696n/Pezeshki_ziaee_89-10-01.html

http://www.4shared.com/mp3/x9tVrkUt/Pezeshki_ziaee_89-10-04.html

http://www.4shared.com/mp3/wb612U_C/Pezeshki_ziaee_89-10-05.html

http://www.4shared.com/mp3/V5aFLaQ4/Pezeshki_ziaee_89-10-06.html

http://www.4shared.com/mp3/-VfOJrmi/Pezeshki_ziaee_89-10-07.html

http://www.4shared.com/mp3/fBMBjiPX/Pezeshki_ziaee_89-10-08.html

http://www.4shared.com/mp3/hNQeNxdP/Pezeshki_ziaee_89-10-11.html

http://www.4shared.com/mp3/HU97AoXv/Pezeshki_ziaee_89-10-12.html

http://www.4shared.com/mp3/kV3dtnde/Pezeshki_ziaee_89-10-13.html

http://www.4shared.com/mp3/rGyZYe_7/Pezeshki_ziaee_89-10-14.html

http://www.4shared.com/mp3/hiTJjgRr/Pezeshki_ziaee_89-10-15.html

http://www.4shared.com/mp3/gsKVdeoW/Pezeshki_ziaee_89-10-18.html

http://www.4shared.com/mp3/GBonoH1c/Pezeshki_ziaee_89-10-19.html

http://www.4shared.com/mp3/l-k2AV_L/Pezeshki_ziaee_89-10-20.html

http://www.4shared.com/mp3/RshhP-Jz/Pezeshki_ziaee_89-10-21.html

http://www.4shared.com/mp3/fACG5tQT/Pezeshki_ziaee_89-10-22.html

http://www.4shared.com/mp3/LpodQ_YP/Pezeshki_ziaee_89-10-25.html

http://www.4shared.com/mp3/1wzYkY-r/Pezeshki_ziaee_89-10-26.html

http://www.4shared.com/mp3/IYcoEV1M/Pezeshki_ziaee_89-10-27.html

http://www.4shared.com/mp3/ViGNVgmB/Pezeshki_ziaee_89-10-28.html

http://www.4shared.com/mp3/Zuq0lops/Pezeshki_ziaee_89-10-29_2.html

http://www.4shared.com/mp3/GW5j-ZPU/Pezeshki_ziaee_89-11-24_2.html

http://www.4shared.com/mp3/NI3VmfEc/Pezeshki_ziaee_89-11-25.html

http://www.4shared.com/mp3/KG5c61Yn/Pezeshki_ziaee_89-11-26.html

http://www.4shared.com/mp3/VEyZgu9W/Pezeshki_ziaee_89-11-27.html

http://www.4shared.com/mp3/LUSveOmW/Pezeshki_ziaee_89-12-01_2.html

http://www.4shared.com/mp3/eUWZRyn6/Pezeshki_ziaee_89-12-03.html

http://www.4shared.com/mp3/_2BUzWT1/Pezeshki_ziaee_89-12-04.html

http://www.4shared.com/mp3/8r1LxMlv/Pezeshki_ziaee_89-12-07.html

http://www.4shared.com/mp3/eL3MppkJ/Pezeshki_ziaee_89-12-08.html

http://www.4shared.com/mp3/T2lUUb8k/Pezeshki_ziaee_89-12-09.html

http://www.4shared.com/mp3/9c9HV4i7/Pezeshki_ziaee_89-12-10.html

http://www.4shared.com/mp3/CG3Mu-au/Pezeshki_ziaee_89-12-11_2.html

http://www.4shared.com/mp3/vD8wki2X/Pezeshki_ziaee_89-12-14.html

http://www.4shared.com/mp3/8XpOmCAY/Pezeshki_ziaee_89-12-15.html

http://www.4shared.com/mp3/MbG_VwaB/Pezeshki_ziaee_89-12-16.html

http://www.4shared.com/mp3/T4o9VUpB/Pezeshki_ziaee_89-12-17.html

http://www.4shared.com/mp3/VkkFyqy1/Pezeshki_ziaee_89-12-18.html

http://www.4shared.com/mp3/gNu4hHob/Pezeshki_ziaee_89-12-21.html

http://www.4shared.com/mp3/GiTqyCw1/Pezeshki_ziaee_89-12-22.html

http://www.4shared.com/mp3/dBXZEmK2/Pezeshki_ziaee_89-12-23_2.html

http://www.4shared.com/mp3/-lOSsq9Z/Pezeshki_ziaee_89-12-24.html

http://www.4shared.com/mp3/HM6ELJTO/Pezeshki_ziaee_89-12-25.html

http://www.4shared.com/mp3/JpYSzbHf/Pezeshki_ziaee_89-12-26.html

http://www.4shared.com/mp3/DF2VOYrz/Pezeshki_ziaee_89-12-27.html

http://www.4shared.com/mp3/hF1lF1ih/Pezeshki_ziaee_89-12-28.html

http://www.4shared.com/mp3/Fx3Klgps/Pezeshki_ziaee_89-12-29-P1.html

http://www.4shared.com/mp3/d9gIOAEz/Pezeshki_ziaee_89-12-29-P2.html

عقل ونجوم

http://www.4shared.com/mp3/WnvtIReN/VOICE_0001_2.html

http://www.4shared.com/mp3/oJUfHiX2/VOICE_0002_2.html

http://www.4shared.com/mp3/HZmwXg6A/VOICE_0003_2.html

http://www.4shared.com/mp3/_Mf8O2Uy/VOICE_0004_2.html

http://www.4shared.com/mp3/8phO3Wz8/VOICE_0005_3.html

http://www.4shared.com/mp3/DEbAqpNI/VOICE_0006_2.html

http://www.4shared.com/mp3/IhZ9Dl_L/VOICE_0007_2.html

http://www.4shared.com/mp3/eiKklktr/VOICE_0008_2.html

http://www.4shared.com/mp3/vhjL9849/VOICE_0009_2.html

http://www.4shared.com/mp3/8IHzT7IP/VOICE_0010_2.html

http://www.4shared.com/mp3/sBhMmbwb/VOICE_0011_2.html

http://www.4shared.com/mp3/m42jL4U3/VOICE_0012_2.html

http://www.4shared.com/mp3/M1-O_RgU/VOICE_0013_2.html

http://www.4shared.com/mp3/dVmjHMUw/VOICE_0014_2.html

 http://www.4shared.com/mp3/LC18YN7Q/VOICE_0015_2.html

http://www.4shared.com/mp3/SeoeGBDM/VOICE_0016_2.html

http://www.4shared.com/mp3/JipGtueZ/VOICE_0017_2.html

http://www.4shared.com/mp3/eZGmgG7V/VOICE_0018_2.html

http://www.4shared.com/mp3/CVcr4QCC/VOICE_0019_2.html

http://www.4shared.com/mp3/Re8eDLPf/VOICE_0020_2.html

http://www.4shared.com/mp3/4flVlq5W/VOICE_0021.html

http://www.4shared.com/mp3/I-w2EcRv/VOICE_0022.html

http://www.4shared.com/mp3/qdu0Kqh3/VOICE_0023_2.html

http://www.4shared.com/mp3/ckq7GtmM/VOICE_0024.html

http://www.4shared.com/mp3/Jmase_bF/VOICE_0025.html

http://www.4shared.com/mp3/nMHuVNYP/VOICE_0026.html

http://www.4shared.com/mp3/tIgXDVzL/VOICE_0027.html

http://www.4shared.com/mp3/BroUt94c/VOICE_0028.html

http://www.4shared.com/mp3/4cs7vsCt/VOICE_0029.html

http://www.4shared.com/mp3/AKvyUZ2P/VOICE_0030.html

http://www.4shared.com/mp3/Uy7euAlt/VOICE_0031_2.html

 http://www.4shared.com/mp3/bwaH_wYD/VOICE_0032.html

http://www.4shared.com/mp3/zESg-wYD/VOICE_0033.html

http://www.4shared.com/mp3/h-YxbutU/VOICE_0034.html

http://www.4shared.com/mp3/dFYKC-zv/VOICE_0035.html

http://www.4shared.com/mp3/5I_F_x1T/VOICE_0036.html

http://www.4shared.com/mp3/Fn6ABgpv/VOICE_0037_2.html

http://www.4shared.com/mp3/rEshCmA1/VOICE_0038_2.html

 http://www.4shared.com/mp3/pncOkeKW/VOICE_0039.html

http://www.4shared.com/mp3/9kcbM_pO/VOICE_0040_2.html

طب معصومین-بهار90:Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-14

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-15

 Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-16.mp3

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-20.mp3

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-21

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-22

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-23

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-24

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-29

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-30

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-01-31

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-03 

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-04

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-06

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-07

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-10

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-11

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-12

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-13

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-14

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-18

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-19

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-20.mp3

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-21.mp3

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-24.mp3

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-25.mp3

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-26.mp3 

 Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-27.mp3

 Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-28.mp3

 Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-02-31.mp3

 Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-03-01

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-03-02

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-03-03

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-03-04

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-03-07

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-03-08

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-03-09

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-03-10

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-03-11

طب وحیانی-طب المعصومین علیهم صلوات

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-03

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-04

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-05

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-06

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-09

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-10

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-11

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-12

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-13

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-16

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-18

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-19

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-20

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-23

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-24

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-25

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-26

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-27

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-07-30

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-01

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-02

 Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-03

http://www.4shared.com/mp3/J6dvWTNl/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-04

http://www.4shared.com/mp3/sQ7IYllS/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-07

http://www.4shared.com/mp3/PRHRkxnI/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-08

http://www.4shared.com/mp3/EaTcUfdl/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-09

http://www.4shared.com/mp3/tgEa4HIn/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-10

http://www.4shared.com/mp3/1bwYy-Uv/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-11

http://www.4shared.com/mp3/z-g9wQbv/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-14

http://www.4shared.com/mp3/W6mSEBnN/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-15

http://www.4shared.com/mp3/NucxQliQ/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-17

http://www.4shared.com/mp3/C_U6G8G3/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-18

http://www.4shared.com/mp3/UOOIVaB7/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-21

http://www.4shared.com/mp3/wYSKVHBl/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-22

http://www.4shared.com/mp3/1UODnU5s/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-23

http://www.4shared.com/mp3/i-6jGYKx/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-25

http://www.4shared.com/mp3/n6o_dZoG/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-28

http://www.4shared.com/mp3/AdBc8LFo/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-29

http://www.4shared.com/mp3/ab2LtFiK/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-08-30

http://www.4shared.com/mp3/dV5HoC3Y/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-09-01

http://www.4shared.com/mp3/1zJIXNNR/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

Pezeshki_ziaee_Tebb Almasoumin_90-09-02

http://www.4shared.com/mp3/ctygtIau/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

استادضیایی-زمستان90

90-10-3

http://www.4shared.com/mp3/m5TWrTJa/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-04

http://www.4shared.com/mp3/uL9xYF9O/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-5

http://www.4shared.com/mp3/40qqtNlH/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-6

http://www.4shared.com/mp3/CPa0yDuc/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-07

http://www.4shared.com/mp3/HuUWhPd-/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-10

http://www.4shared.com/mp3/t-tcGbye/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-11

http://www.4shared.com/mp3/vB8r_BhS/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-12

http://www.4shared.com/mp3/8hLhkKYU/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-13

http://www.4shared.com/mp3/QitMXtQO/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-14

http://www.4shared.com/mp3/lcqbmstp/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-17

http://www.4shared.com/mp3/baVQNGn2/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-20

http://www.4shared.com/mp3/TKe7IOX0/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-19

http://www.4shared.com/mp3/jRhVQC82/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-10-21

http://www.4shared.com/mp3/uL3mBegZ/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-09

http://www.4shared.com/mp3/8HEhwFYH/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-10

http://www.4shared.com/mp3/rlUWRbph/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-11

http://www.4shared.com/mp3/fNM1nhUF/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-12

http://www.4shared.com/mp3/AeZUEA8t/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-15

http://www.4shared.com/mp3/D35mm2tp/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-16

http://www.4shared.com/mp3/IlZypZgG/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-17

http://www.4shared.com/mp3/PCbQYg7y/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-18

http://www.4shared.com/mp3/4JqeHjqe/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-23

http://www.4shared.com/mp3/tco4GdnK/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-24

http://www.4shared.com/mp3/iv3N09ij/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-25

http://www.4shared.com/mp3/v0-yYnHi/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-26

http://www.4shared.com/mp3/fM50qmiW/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-29

http://www.4shared.com/mp3/6I9dj6Bo/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-11-30

http://www.4shared.com/mp3/3-oOf-un/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-01

http://www.4shared.com/mp3/mrkbZm74/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-02

http://www.4shared.com/mp3/5GrmDryd/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-03

http://www.4shared.com/mp3/-fYRLiq1/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-06

http://www.4shared.com/mp3/6_12Y4I4/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-07

http://www.4shared.com/mp3/7auL7J-Q/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-08

http://www.4shared.com/mp3/EmazRA7w/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-09

http://www.4shared.com/mp3/_WnTaAam/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-10

http://www.4shared.com/mp3/exj7P1tg/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-14

http://www.4shared.com/mp3/k-s6_RZR/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-15

http://www.4shared.com/mp3/cMGDKcyv/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-16

http://www.4shared.com/mp3/oFbtdzf9/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-17

http://www.4shared.com/mp3/XoKsWrvi/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-20

http://www.4shared.com/mp3/_a5h9KI7/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-21

http://www.4shared.com/mp3/3X-iqkvq/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-22

http://www.4shared.com/mp3/clNRw09X/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-23

http://www.4shared.com/mp3/zKyORbnh/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-24_P1_2

http://www.4shared.com/mp3/Y9FFOUAw/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

90-12-24_P2

http://www.4shared.com/mp3/tRShQ402/Pezeshki_ziaee_Tebb_Almasoumin.html

جلسات استادضیایی درجمع دانشجویان،پزشکان،...صوتی وتصویری

جلسه مورخ 3-5-89-

 دانلود جلسه استاد ضیایی-بهار90-

دانلود جلسه استاد ضیایی-بهار90--

 استادضیائی-بهار90--1--.3gp

استادضیائی-بهار90--2--.3gp

 دانلودجلسه استادضیایی مورخ20-2-90

دانلود جلسه استاد ضیایی27-2-90

دانلودجلسه استادضیایی مورخ30-2-90---1

دانلودجلسه استادضیایی مورخ30-2-90---2

دانلود جلسه استاد ضیایی29-4-90

دانلود جلسه استاد ضیایی29-4-90--2

دانلودجلسه استادضیایی مورخ6-5-90

دانلودجلسه استادضیایی مورخ12-5-90--1

دانلودجلسه استادضیایی مورخ12-5-90--2

 دانلودجلسه استادضیایی مورخ19-5-90

دانلودجلسه استادضیایی مورخ26-5-90

نوید نزدیکی فرج در اخرالزمان-لطفا حتما انرا دانلود فرمایید:

یبوست مشکل شایع قالب افراد در اخر الزمان-هموروئید=بواسیر-شقاق-فیستول و...12-8-90

ادامه جلسه قبلی استاد ضیایی(12-8-90)در تاریخ19-8-90                         هوبره

 جلسه مورخ 27-8-90

قسمت اول

قسمت دوم

 دانلود جلسه مورخ 3-9-90 بیماریهای دهان ودندان وبدبوئی دهان(صوتی)

دانلود جلسه مورخ 3-9-90 بیماریهای دهان ودندان وبدبوئی دهان(صوتی تصویری)

دانلودجلسه استادضیایی مورخ1-10-90

دانلودجلسه استادضیایی مورخ1-10-90----2

 دانلودجلسه استادضیایی مورخ6-10-90

دانلودجلسه استاد ضیایی مورخ8-10-90---1

دانلودجلسه استاد ضیایی مورخ8-10-90---2

دانلودجلسه استاد ضیایی مورخ8-10-90---3

 دانلودجلسه استاد ضیایی مورخ15-10-90

دانلودجلسه استاد ضیایی مورخ6-11-90

 دانلودجلسه:

20-11-90-استادضیایی-مراتب روح -ودربخش بعد رابطه جنسی حلال وطیب

20-11-90-استادضیایی-پرسش و پاسخ

 استادضیایی-27-11-90-ادامه اختلالات جنسی وروابط  جنسی وزناشویی حلال وطیب

استادضیایی-4-12-90-ادامه اختلالات جنسی وروابط  جنسی وزناشویی حلال وطیب

 دانلودجلسه مورخ 11-12-90استادضیائی

زندگی شادوسالم بافرزندانی صالح-ج1-cd1

زندگی شادوسالم بافرزندانی صالح-ج1-cd2

 

دانلودجلسه مورخ 31-1-91ستادضیائی

دانلودجلسه مورخ 7-2-91ستادضیائی

دانلودجلسه مورخ 14-2-91ستادضیائی

اشاره به تعدادی از عوامل فراموشی و تقویت حافظه

دانلودجلسه مورخ21-2-91 استادضیائی

دانلودجلسه مورخ28-2-91-استادضیائی

 دانلود جلسه موزخ 4-3-91-استاد ضیایی

دانلود جلسه مورخ 10-3-91-استاد ضیائی

دانلود جلسه 18-10-91-استادضیائی

دانلود جلسه مورخ 25-3-91-استاد ضیائی

 دانلود جلسه مورخ 1-4-91استاد ضیائی

دانلود جلسه مورخ 8-4-91استاد ضیائی

دانلود جلسه مورخ 15-4-91استاد ضیائی

دانلود جلسه مورخ 22-4-91استاد ضیائی

 


ادامه مطلب ...
حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقیBeautiful -Spiritual Medicine-Concepts The most beautiful truths-Masons Dirty-The most important-Savior rise-Beautiful prayers-Islam the only true religion-All prophets were Muslims-Baha'i and Wahhabi and other eclectically different is Zionist Satanism agent-Humanity-Colonial medicine-Debate with demons-Distortion-Unity-Shiites, Sunnis only real-Explanation-Hope-Release-Grounds...-Awakening time-Word of the beauty of the innocent against other religions
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: