حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقی-
طب اسلامی طب معصومین طب انبیا, طب توحیدی طب جامع عافیت اللهی تغذیهابعادی تاثیر تغذیه حلال وطیب در انجام عمل صالح وتفوا صراط علی(ع)حق نمسکه-اولین شیعه حقیقی پیامبر(ص)حضرت علی(ع)-یالثارات الحسین-سلامتMonotheistic Medicine-The true followers of Moses and JesusThe best concepts in the most beautiful prayer-Unity medicine
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: درجستجوی حقیقت - ۱۳٩٠/٤/۱۸

چرا علم معصومین: درحوزه مسائل علمی علم طب از اهمیت وجایگاه والایی برخوردار است به صورتی که باور همگان بر سلامت محور توسعه معطوف شده است وحال انکه امروزه با ادعای   ناکارامد بودن ومبتنی بر شواهد نبودن اطلاعات قبلی پزشکی اخیرا طبابت مبتنی برشواهد وان هم بهترین شواهد واستفاده از گایدلاین ها (دلایل در ادامه مطلب)و ...مطرح شده (کلمة الحق یراد به الباطل) که هنوز خوب جا نیفتاده صدای خرد شدن ستون فقراتش بعلت معایب عدیده ای که بر ان مترتب است به گوش میرسدو بگذریم از ان همه افرادی که با اعتماد بر ظنیات پزشکی سابق به نام علم اکنون یا در برزخ اخرت ویا در برزخ دنیا گرفتارند و کسی حق ندارد برعلیه سیستم قبل وحال حرفی بر زبان بیاورد واگر خود سیستم قبلی از ناکارامدی خود سخن میگوید نه اینکه اعتراف بر باطل بودن خود است بلکه برای این است که گوی سبقت را از دست نداده وچند صباحی با حربه جدیدتری به بازار امده و در جهت براورده شدن اهداف شیاطین ومستحکم تر نمودن سیستم دجال هرانچه که در چنته دارد رو نماید واکنون علت برگشت از بن بست قبلی خود را این ادعا میداند که  زمان دوبرابر شدن تولیداطلاعات علمی به  حدود2سال کاهش یافته وحجم بسیارریاد اطلاعات که گاه در خصوص یک مطلب نتایج کاملا متفاوتی ارائه شده ومحقق را در استفاده از اطلاعات صحیح دچار سرگشتگی ساخته واز طرفی محیط ازمایش مطالعات قبلی محیط ازمایشگاه یا بدن موش بوده که در بسیاری از موارد با نتایج مطالعه در بدن انسان متفاوت بوده و....(حدیث اهلیلج امام جعفر صادق علیه السلام در ادامه مطلب خواهد امد تا نقطه نظر اهل بیت را در بطلان مکاتب طبی که بر اساس تجربه وقیاس واستدلال تنها بنیان شده ونیز نقطه نظرشان در مورد مکاتبی که انبیا’واهل بیت را بعنوان طبیبان جسم وروح بشر ندانسته وبه فرمایش پروردگار عالم در خصوص پیامبران واینکه حرف انها از سمت خالق انسان بیان شده(وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی)بی توجه اند را به عیان ببینید وخود قضاوت کنید که مافیاهای دارویی و شیاطینی که هر حوزه وجنبه زندگی انسان را به چشم کالا وتجارت دیده وحال که در عرصه قبل شکست خورده سعی در تجربه روشی گرفته که خود اذعان دارد که در بهترین شرایط (به جنبه های پیچیده ان که اشاره شود متوجه خواهید شد که تا زمانی که علم ملعبه دست شیاطین است وتا زمانی که التقاطی است اعتماد بر ان هم .....)20 درصد نتایج ان مخدوش است و در حال حاضر تنها پاسخگوی درصد ناچیزی از سئوالات درمان وتشخیص و انهم شایعترینها بوده واز طرفی به انسان(اشرف مخلوقات) بعنوان ترکیبی اتحادی از جسم وروح نگاه نکرده و ابعادی چون اخلاق و.... در ان سرابی بیش نبوده و...


ادامه مطلب ...
حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقیBeautiful -Spiritual Medicine-Concepts The most beautiful truths-Masons Dirty-The most important-Savior rise-Beautiful prayers-Islam the only true religion-All prophets were Muslims-Baha'i and Wahhabi and other eclectically different is Zionist Satanism agent-Humanity-Colonial medicine-Debate with demons-Distortion-Unity-Shiites, Sunnis only real-Explanation-Hope-Release-Grounds...-Awakening time-Word of the beauty of the innocent against other religions
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: