حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقی-
طب اسلامی طب معصومین طب انبیا, طب توحیدی طب جامع عافیت اللهی تغذیهابعادی تاثیر تغذیه حلال وطیب در انجام عمل صالح وتفوا صراط علی(ع)حق نمسکه-اولین شیعه حقیقی پیامبر(ص)حضرت علی(ع)-یالثارات الحسین-سلامتMonotheistic Medicine-The true followers of Moses and JesusThe best concepts in the most beautiful prayer-Unity medicine
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: درجستجوی حقیقت - ۱۳٩٠/۳/٢٦
دانلود سخنرانیهای استاد ضیائی در ادامه مطلب:
دانلود سخنرانیهای استاد رائفی پوردر ادامه مطلب:

دانلود سخنرانیهای استاد شفیعی در ادامه مطلب:

دانلود سخنرانیهای استاد عباسی در ادامه مطلب:

دانلود متفرقه:

 دانلود کلیپ نقدفیلم 2012-استاد رائفی پور با زیرنویس انگلیسی(Download 2012 Reviews)

دانلود فایل تصویری:زمان بیداری-بسترسازی جهت ظهور وارث همه انبیاء وپیامبران واهل بیت(ع)رسیده موسم دیدار     برگرد(١)

 

 دانلود فایلpdf :مناظره اهل بیت عصمت وطهارت باادیان وفرق وافراد مختلف در خصوص بسیاری ازشبهاتی که امروزه توسط شیاطین مطره وتوسط جاهلین انتشار مییابد.(زیبایی احتجاج واستدلال معصومین دربرابر مخالفین)عطش حقیقت

دانلود فایل تصویری:فرق انحرافی ضاله

دانلودصوتی صحبتهای  یکی از علمای اهل تسنن کشور سوریه در حقانیت اهل بیت واینکه علمای اهل تسنن با کتمان حقیقت مردم رادر جهل وغفلت نگه داشته اند.

دانلود فایل تصویری:یهودشناسی٢ ونقش حضرت فاطمه(س)و علت شهادت اهل بیت عصمت وطهارت

دانلودفرمایشات عالم اهل تسنن در حقانیت شیعه واطلاع واختفای این امر توسط ...

  دانلود فایل تصویری از برادران اهل تسنن که خواسته ویا ندانسته در دام شیاطین گرفتار شده و دست به اعمال شنیعی که از جانب هر دین ومذهب وعقیده ای است زده وایکاش میفهمیدیم ودرک میکردیم که دین واحد خداوند برای تمام بشریت ، که همان اسلام میباشد از ما چه انتظاری داشته وما در این مسیر چه کرده ایم وچه میخواهیم و....

دانلود کتاب شبهای پیشاور(مناظره بین یکی از عتمای اسلام ناب با تعدادی از علمای اهل تسنن که در انتها موجب تشرف انها به تشیع گردیده است وشیاطین عاتم سعی وافر در پنهان نمودن این اثار ، بعلت نقش روشنگرانه ان دارند)

پنهان شدن شیطان در قالب ...

شیاطین قادربه پیشگویی اینده نمیباشند

آمریکا وتوهم شیاطین در آخرالزمان

 دانلود(حقوق زن): حکمت ازدواج موقت -چند همسری - اجازه پدر -حجاب-فمنیست-ازدواج اسان-سنگسار-آرایش-زیبایی از اساتید محترم استاد رحیم پورازغدی ورائفی پور

http://www.4shared.com/mp3/DOxg3gtB/12_zibaeiy_az_didgahe_eslam_ww.html

http://www.4shared.com/mp3/IisxyrNd/14_Zadane_Zan__wwwrasekhoonnet.html

http://www.4shared.com/mp3/sSEDSOO4/14_Arayesh__wwwrasekhoonnet_.html

http://www.4shared.com/mp3/WgbJ-dkT/14_Sangsar__wwwrasekhoonnet_.html

http://www.4shared.com/mp3/dgNW7wDC/14_Chand_Hamsari__wwwrasekhoon.html

http://www.4shared.com/mp3/qCB4ytVJ/14_Ejaze_Pedar__wwwrasekhoonne.html

http://www.4shared.com/mp3/Y1uEkWiW/14_Ezdevaje_movaghat_azghadi__.html

http://www.4shared.com/mp3/YIyN4aR7/14_Zan_Hejab_Femenism__wwwrase.html

http://www.4shared.com/mp3/BghEXM4z/14_Rahimpour_ezdevaj__wwwrasek.html

دانلود:

شیطان گرائی


دانلود فایل صوتی مراتب روح توسط استاد ضیائی(خواهشمند است انرا دانلود و...)

دانلود سخنرانیهای استاد رائفی پور:

دانلود صوتی صحبتهای برادرگرامی جناب آقای رائفی پور پیرامون آمادگی ماجهت ظهورحجت الهی

تحلیل جهان با فرمول جدید-نجاستی به نام فرماسونری-شیاطین انس وجن-استعمار نوین جهانی در پوشش نظم ودین واحد جهانی-بسترسازی جهت ظهور منجی اخر الزمان-بیداری {2)استادرائفی پور

تحلیل جهان با فرمول جدید-نجاستی به نام فرماسونری-شیاطین انس وجن-استعمار نوین جهانی در پوشش نظم ودین واحد جهانی-بسترسازی جهت ظهور منجی اخر الزمان-بیداری {3)استادرائفی پور

تحلیل جهان با فرمول جدید-نجاستی به نام فرماسونری-شیاطین انس وجن-استعمار نوین جهانی در پوشش نظم ودین واحد جهانی-بسترسازی جهت ظهور منجی اخر الزمان-بیداری {4)استادرائفی پور

فرمایشات استاد رائفی پور در خصوص برخی از شیعیان ظاهری آخرالزمان

 دشمن شناسی(استاد شفیعی)

RaefiPur.Iluminati

 

دانلود نجاستهایی در قالب شیطان پرست وفری ماسون

 

 

 

حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقیBeautiful -Spiritual Medicine-Concepts The most beautiful truths-Masons Dirty-The most important-Savior rise-Beautiful prayers-Islam the only true religion-All prophets were Muslims-Baha'i and Wahhabi and other eclectically different is Zionist Satanism agent-Humanity-Colonial medicine-Debate with demons-Distortion-Unity-Shiites, Sunnis only real-Explanation-Hope-Release-Grounds...-Awakening time-Word of the beauty of the innocent against other religions
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: