حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقی-
طب اسلامی طب معصومین طب انبیا, طب توحیدی طب جامع عافیت اللهی تغذیهابعادی تاثیر تغذیه حلال وطیب در انجام عمل صالح وتفوا صراط علی(ع)حق نمسکه-اولین شیعه حقیقی پیامبر(ص)حضرت علی(ع)-یالثارات الحسین-سلامتMonotheistic Medicine-The true followers of Moses and JesusThe best concepts in the most beautiful prayer-Unity medicine
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: درجستجوی حقیقت - ۱۳٩٠/۳/٢٧

راز فاصله بین صفا ومروه وبین الحرمین:مدتی قبل به نقل از منبع جهان فاصله بین این دو محل معادل 378متراندازه گیری شده ولازم است در تکمیل این کار ارزشمند توسط این عزیزان شما را متوجه نکته ظریف دیگری بنمایم وان اینکه این عزیزان اگر صحیح این اندازه را اندازه گیری کنند ، اندازه دقیق ان 379 متر میشود واین بدین معنا است که در علم حروف واعداد این عدد معادل لفظ عطش میشود(ع=70 و ط=9 و ش=300 ولذا 300+70 + 9 =379=عطش{ا=1-ب=2-ج=3- د=4-  ه=5 - و=6 - ز=7 - ح=8 - ط=9 - ی=10 -ک=20 - ل=30 - م=40 - ن=50 - س=60 - ع=70 - ف=80 - ص=90 - ق=100 - ر=200 - ش=300 -ت=400 - ث=500 - خ=600 - ذ=700 - ض=800 - ظ=900 - غ=1000} واین شما را متوجه این واقعیت زیبا خواهد نمود که در هر دو واقعه بحث عطش و جستجو برای اب برایتان تداعی میشود وهمچنینانطور که این حقیر متوجه شده در روایات از امام به اب و ترنم باران و..نیز یاد شده وشهادت با لب تشنه سرور واقایمان شاید متذکر این نکته باشد که چرا ما هم در طول این مدت این عطش را با دعا و انتظار حقیقی وبستر سازی جهت ظهور منجی موعود......انشاءالله با ظهور ایشان عطش عالمین فرو نشانده گردد  وماهم در این عرصه به سهم خود وحتی به اندازه سر سوزنی موثر واقع گردیده وحداقل مانع نباشیم!

  

 

حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقیBeautiful -Spiritual Medicine-Concepts The most beautiful truths-Masons Dirty-The most important-Savior rise-Beautiful prayers-Islam the only true religion-All prophets were Muslims-Baha'i and Wahhabi and other eclectically different is Zionist Satanism agent-Humanity-Colonial medicine-Debate with demons-Distortion-Unity-Shiites, Sunnis only real-Explanation-Hope-Release-Grounds...-Awakening time-Word of the beauty of the innocent against other religions
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: