حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقی-
طب اسلامی طب معصومین طب انبیا, طب توحیدی طب جامع عافیت اللهی تغذیهابعادی تاثیر تغذیه حلال وطیب در انجام عمل صالح وتفوا صراط علی(ع)حق نمسکه-اولین شیعه حقیقی پیامبر(ص)حضرت علی(ع)-یالثارات الحسین-سلامتMonotheistic Medicine-The true followers of Moses and JesusThe best concepts in the most beautiful prayer-Unity medicine
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: درجستجوی حقیقت - ۱۳٩٠/٢/۱٧

٧٨۶

لطفا قبل از تصمیم برای بچه دار شدن فرزندتان را برای شهادت در رکاب امام زمان(ع)در راه خداوند منان نذر کرده تا نتیجه ان در صورتی که از ته قلب واخلاص کامل باشد حتی بهتر از نذر مادر حضرت مریم باشد که فرزند خود را در شکم خود نذر نمود و وقتی حضرت مریم(س)بدنیا امد متعجب شد.غافل ازانکه پیامبر زمان حضرت زکریا در اینده به حال او غبطه خورده واز دامانش نوزادی متولد میشود که بین١٢۴٠٠٠پیامبر جزو ۵ پیامبر اولوالعزم قرار خواهد گرفت.یاعلی

حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقیBeautiful -Spiritual Medicine-Concepts The most beautiful truths-Masons Dirty-The most important-Savior rise-Beautiful prayers-Islam the only true religion-All prophets were Muslims-Baha'i and Wahhabi and other eclectically different is Zionist Satanism agent-Humanity-Colonial medicine-Debate with demons-Distortion-Unity-Shiites, Sunnis only real-Explanation-Hope-Release-Grounds...-Awakening time-Word of the beauty of the innocent against other religions
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: