آیا نام پیامبر اسلام (ص)در انجیل آمده است؟تحریف مسیحیت-حتی اشاعه دهندگان ان نیز

آیا نام پیامبر اسلام (ص)در انجیل آمده است؟

http://www.rahpouyan.us/masihiat/video/muhamad.flv

 

              نام احمد نام جمله انبیاست                              چون که صد آمد نود هم پیش ماست

کلمه احمد به عنوان نام یا صفت جانشین اسم برای حضرت محمد (ص) فقط یک بار در قرآن مجید بکار رفته است [سوره صف آیه ۶ : و چنین  بود که عیسی بن مریم گفت ای بنی اسراییل من پیامبر خدا به سوی شما هستم (و) استوار دارنده  توراتی که پیش روی من است و بشارتگر به پیامبری که پس از من می آید و نامش احمد است...] مساله مهم درباره احمد این است که از قول عیسی بن مریم میفرماید که من بشارت دهنده به آمدن پیامبری پس از خود به نام احمد هستم.پس طبیعی است انتظار داشته باشیم که نام یا صفت احمد یا چیزی نزدیک به آن و شبیه به آن در متن انجیل وجود داشته باشد. با آنکه به تصریح قرآن وبه اعتقاد  رسمی  مسلمانان انجیل تحریف شده است ولی منطقا بودن این نام درآن میتواند سندیت داشته باشد (زیرا داعی بر جعل به نفع اسلام و پیامبر اسلام وجود نداشته است) اما نبودنش نمیتواند حقانیت این مدعا را خدشه دار کند.غالب محققان قدیم مسلمان وغیر مسلمان گفته اند که کلمه پاراکلیتوس یونانی یا طبق تلفظ عربی اش فاراقلیط  که درانجیل یوحنا (باب۱۴آیه۱۶و۲۶  باب۱۵آیه۲۶  باب ۱۶آیه۷) آمده است ومعنای آن تسلی دهنده است و مراد ازآن روح اقدس انگاشته می شودوبه فرستاده شدن او پس ازمسیح تصریح شده است  در واقع شکل تحریف شده یا اشتباه آمیز واژه پریکلوتوس است که معنای آن بسیار ستوده شده[=احمد] است واین ترجمه دقیق یونانی واژه آرامی موحمنه Mawhamanaاست. و آرامی زبانی بوده است که در عصر ظهور عیسی  و چند  قرن پس از او در فلسطین رواج داشته است وبیشک زبان اصلی واولیه متون اکنون از دست رفته اناجیل بوده است. معنای آرامی موحمنه و واژه یونانی  پریکلوتوس  یکی بوده است [ اولی برابر با محمد و دومی احمد ]. از سوی دیگر بعضی از محققان به این مساله نیز استناد کرده اند که نام پیامبر اسلام یعنی عین کلمه محمد به عنوان پیامبر آینده در انجیل  برنابا  مضبوط  بوده است. این انجیل تاسال 496 مسیحی مقبول بوده و در این سال از سوی پاپ  گلاسیوس بدعت آمیز تلقی شده است. امااصل انجیل برنابا هم از دست رفته است وفقط  ترجمه  قرن  شانزدهمی آن به زبان ایتالیایی  موجود است و گویا این نام و بشارت  در آن هست. [ برای تفصیل در این باره مقاله  احمد   در دایره المعارف بزرگ اسلامی همچنین مقاله:احمد در دایره المعارف تشیع . نیز ترجمه محمداسد وعبدالله یوسف علی از قرآن کریم و یادداشتی که درباره این آیه و این کلمه نوشته اند.]

برگرفته از ترجمه قرآن کریم استاد  بهاالدین  خرمشاهی

http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=2797

تحریف مسیحیت=حتی اشاعه دهندگان ان نیز ازجواب بدیهیات باز میمانند

مناظره بین
مسلم ومسیحی:

http://www.youtube.com/watch?v=psAK-fcu4nA&feature=channel&list=UL

 

 

 

 

/ 0 نظر / 76 بازدید