توصیه-باقیات الصالحات-بسترسازی جهت ظهورمنجی موعودحضرت مهدی(ع)

٧٨۶

لطفا قبل از تصمیم برای بچه دار شدن فرزندتان را برای شهادت در رکاب امام زمان(ع)در راه خداوند منان نذر کرده تا نتیجه ان در صورتی که از ته قلب واخلاص کامل باشد حتی بهتر از نذر مادر حضرت مریم باشد که فرزند خود را در شکم خود نذر نمود و وقتی حضرت مریم(س)بدنیا امد متعجب شد.غافل ازانکه پیامبر زمان حضرت زکریا در اینده به حال او غبطه خورده واز دامانش نوزادی متولد میشود که بین١٢۴٠٠٠پیامبر جزو ۵ پیامبر اولوالعزم قرار خواهد گرفت.یاعلی

/ 0 نظر / 56 بازدید