سیستم پزشکی قاتل!

دانلود فیلم (+ مقاله):

سیستم پزشکی قاتل!
نگاهی بر تلفات ناشی از بیماری های درمانزاد در آمریکا


همراه با توضیحات دکتر علمداران رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دانلود فیلم:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‍[13 دقیقه ؛ 29 مگابایت ؛ wmv]

(پیکوفایل)    (مدیافایر)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بیماریهای درمانزاد (یاتروژنیک - iatrogenic ) بیماری هایی هستند که در واقع، پزشکان، بیمارستان ها، داروها و دستگاه های درمانی مدرن به وجود می آورند. در این مقاله به بررسی میزان تلفات ناشی از این پدیده و همچنین آمار دخالت های غیر ضروری پزشکی در آمریکا پرداخته شده که قسمتی از آن به طور اجمالی از این قرار است:

بیماری های ناشی از بیماری های درمانزاد در هر سال 784 هزار امریکایی را می کشد! و جهت این کشتار، 14 درصد از درآمد تولید ناخالص ملی آمریکا هزینه می گردد. آمار کشته شدگان ناشی از بیماری های درمانزاد در هر 10 سال بیش از همه تلفات جنگی آمریکا در کل تاریخ جنگ این کشور است. و البته این آمار بر اساس گزارش های انجام شده است در حالی که عنوان می شود فقط 5 تا 20 درصد اعمال درمانزاد تاکنون گزارش شده است و این به آن معنا است که اگر خطاهای پزشکی به طور کامل و با دقت گزارش شود، آمار بسیار بالاتری از میزان مرگ و میر سالانه درمانزاد ارائه خواهد شد. طبق این گزارش این بدیهی است که سیستم پزشکی امریکا، از علل عمده مرگ و میر و آسیب در ایالات متحده است و به طور دقیقتر میزان مرگ و میر سرطان، سالانه 553 هزار نفر و در بیماری های قلبی سالانه 700 هزار نفر است اما امار تلفات سالانه حاصل از بیماری های درمانزاد که خود سیستم درمانی باعث آن می گردد حدود 784 هزار نفر است که معلوم می کند شایعترین علت مرگ در امریکا سیستم درمانی این کشور است و ضرر سیستم پزشکی امریکا بیشتر از منفعت آن است. و همچنین تعداد  امریکایی هایی که روش های غیر ضروری پزشکی و جراحی های غیر ضروری بر روی آن ها اعمال شده در سال 7،5 میلیون نفر است که در 10 سال حدود 56 درصد جمعیت آمریکا می شود. یکی از نتایجی که از گزارش های مندرج در این مقاله به دست می آید این است که:


when doctors go on strike, it appears the mortality rate goes down
 به نظر می رسد زمانی که پزشکان در اعتصاب باشند، میزان مرگ و میر پایین می رود!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دسترسی به مقاله:

Death By Medicine

/ 0 نظر / 76 بازدید