محل واقعی قبر معاویه-سفیانی تحریف تاریخ- http://suntaha.persianblog.ir/post/2/

786
واما در حقیقت سفیانی کیست؟
ابوسفیان وهند جگرخوارمستاصل شده بودند،علیرغم همه تلاشها ،و ارتباطی که با یهودیهای شیطانپرست برقرار نموده بودند، هنوز موفق به پیاده نمودن توطئه خود با کمک ....... و...نشده بودند وحال میبایست برای حفظ جان خود ، اسلام را می پذیرفتند ....پیامبرص را با زهرشهید نمودند وواقعه غدیربا ان همه عظمتش را، با کمک شبکه مخوف شیاطین جن وانس ، در نطفه خفه نموده ومسلمان نماها ، دم برنیاوردند....ابوسفیان سراسیمه خود را به مظهرعدل واستقامت رساند وبرای سوزاندن  دل مولا وابراز کینه ای که سالها در دل مشتعل نگاه داشته بود، رو به مولا نموده وشمشیر از نیام بیرون کشیده وبا تمسخر اظهار داشت ، اجازه بده تا حق تو را از غاصبین حقت بگیرم!!!!چند وقت بعد شبکه شیاطین ، دختر پیامبرص را به شهادت رساندند وبا کمال افتخاربرای پسر ابوسفیان وهند جگر خوار، معاویه، نامه نوشتند که انچنان دختر پیامبر را بین در ودیوار....
تلاش جهت تحریف دین شروع شد ...ومرگ عثمان ، پسر هند جگرخوار را مجبور نمود تا در ادامه سیاست تحریف دین پیامبرص ،خودش پا به عرصه گذاشته  وبه بهانه پیراهن عثمان  دربرابر مظهر حق قد علم نماید.....سقیفه و...جنگهای جمل ونهروان وصفین....این تجربه هزاران ساله  شبکه شیاطین را بیشتر از قبل به اثبات رساند که التقاط (درقران وابتدای سوره بقره  با سه تاکید الا انهم هم المفسدون از این گروه یادگردیده است) ، همان عاملی است که میتواند با ان سوار بر جاهلین امت شود ، تا حدی  که قران بر سر نیزه توسط دشمن ،  موجب شمشیر کشیدن بر قران ناطق شود....
شبکه شیاطین، با کمک عامل خود معاویه ، پسر هند جگر خوار و ابوسفیان توانسته بود شبکه خوارج ومنافقین بظاهر خودی (معادل همین سلفیت ووهابیت وتکفیریهای امروزی)خود را که در طی سالها ، روز به روز قویتر گردیده و حال میتوانست بصورت علنی ، اعلام وجود نماید را به میدان ، فرا بخواند.........مظهر حق وعدالت را هم در محراب عبادت شهید نمودند وسپس فرزند مظلوم اورا با کمک شبکه خبیث شیطا نی ، مجبور به صلح با خود نمودند وتوسط عامل نفوذی خود و در خانه خود به شهادت رساندند وسپس پسر حرامزاده وشرابخوار وسگ باز و هوس ران خود را برای زدن تیر خلاص بر ائین پیامبر ص ، جانشین خود نمود.....یزید بن معاویه بن ابوسفیان وجنایات اوهم که دیگر نیاز به معرفی ندارد.......
سالها قبل که بعلت شغل پدرم بمدت چند سال ، در سوریه اقامت داشتیم ، به اتفاق تعدادی از ایرانیان مقیم سوریه برای دیدن قبر پادشاهی که سالها بر ان کشور حکومت نموده راهی محل قبرش  در محله نقاشات دمشق شدیم تا به محلی رسیدیم که در کمال حیرت ما تبدیل به زباله دانی شده که از فرط بوی زننده ان ، استشمام هم برایمان غیر ممکن بود.....سالها گذشت ، تا اینکه 5 سال قبل مجددا برای زیارت به همراه خانواده به سوریه رفتیم ودر بازدیدی که از قبرستان باب صغیر داشتیم  ، متوجه وجود بنا وقبری شدیم که بر روی ان نام معاویه بن ابوسفیان  حک شده بود که در پیگیری وسئوال از بلد کاروانمان متوجه شدیم که اخیرا وهابیت(خوارج ومنافقین دیروز) با احداث این مکان ، برای او ابرویی دست وپا نموده اند و تمام درب وپنجره انرا با فنس پوشانده اند ، غافل از انکه سگهای سوری ، برای اعلام مالکیت خود بر محل، انچنان تیرک زده اند که باید فقط رفت ودید وعبرت گرفت واینجاست که به حکمت عدم جواززیارت قبور، در مقایسه با قبور اهل بیت عصمت وطهارت ومنتسبین به انها ، توسط وهابیت تکفیری ، پی خواهید برد .....
با وجودی که زما نی برای برگشت از کشور سوریه ، برایمان باقی نمانده بود ، به همراه همسر و فرزندم ، سریعا به محل مسجد اموی و محله نقاشات رفتیم که در پرس وجو با مغازه های اطراف ، فردی که خود شیعه بود ، به ما هشدار داد که مدتی است وهابی ها ، با خرید خانه های اطراف محل قبر ، تهدیدی برای بازدید کننده ها شدند وزمانی که اصرار مرا دید ، از من خواهش نمود که حداقل ، زن وفرزندم را همراه خودم نبرم.....ولی همسرم قبول نکرد که تنها بروم وهمراهم امدند ووقتی به محل قبر معاویه بن ابوسفیان لعین رسیدیم، از بیرون فیلم برداری نمودم وبرای فیلم برداری از داخل قبر ، هر چقدر که به متولی محل اصرار نمودم ، موفق نشدم ولذا با توجه به فرمایشات ان برادر شیعی ، سریعا محل را ترک نموده و با طی مسافتی حدود 300 متر به قطعه ای از بهشت ویا همان محا تربت زهرای کربلا س ورقیه امام حسین ع رسیدیم......پس از بازگشت از سوریه ، عکسها وخاطره خود را از این بازدید ، در وبلاگم اوردم ، وحال انکه در اینترنت ، به صورت باور نکردنی ، همان محل قبر جعلی بعنوان محل قبر معاویه ، حتی توسط برادران شیعه ، دست به دست میشد وجالب انکه همان مطالب وعکسهایم در وبلاگ ، حک میشد ودردسر زیادی از این مطلب برایم بوجود امده بود و دلیلش را نمی دانستم .....  تا اینکه وقایع سوریه رقم خورد.....لشکر ابوسفیان ومعاویه ابوسفیان و یزید بن معاویه بن ابوسفیان تشکیل شد وروی انها را با اعمال شان سپید نموده و در کمال تعجب ، علمای وهابی ، ارزوی شرکت در سپاه سفیانی را داشته و........
لذا برایم این ایده قوت گرفت که انشاءالله منظور از سفیانی و روایاتی که در این خصوص وارد شده است ، همین سلفی های وهابی وتکفیری هستند که  همانند سلف گذشته خود عامل دست یهود شیطانپرست بوده و تاریخ وانگهی در حال تکرار بوده وغرب ، با انهمه ژست های بشر دوستانه خود ، اینطور خود را با پشتیبانی از این دست پرورده های خود ، مفتضح ننموده بود و اکنون دلیل راه افتادن جریاناتی برای تشکیک  بوجود  ومصائب حضرت رقیه س ، برایم تعجبی ندارد ، چرا که رقیه ها در سوریه وعراق در حال ذبح شدن هستند ، هندهای جگرخوار هم که برای  زنا وانهم با نام مقدس جهاد.....وتخریب قبور هم برای انتقام از پیاده روی 23 میلون، زائرپیاده اهل بیت ع ووضعیت قبور سران انها ، که حتی نام ومحلی هم برایشان باقی نمانده است...
سفیانی همین ال سعود است ، همین مفتی های وهابی وسلفی وتکفیری و تابعین  انها بوده ، که همگی انها از عوامل ودست پرورده دجال (پشت پرده انگلیس وامریکا واسرائیل وفرانسه والمان و.....ساکن سوئیس و..) می باشند.....   
786
محل واقعی قبر معاویه-تحریف تاریخ- عبرت تاریخ :
قبر منحوس ومحل حقیقی قبر معاویه( ونه انچه در اینترنت تبلیغ میشود) در یک ضلع و قبر دردانه امام حسین ع در ضلع دیگر مسجد اموی(قصر معاویه) و اینکه بدلیل تبدیل محل قبر به زباله دان وجوشش ابی متعفن در محل قبر که به هیچ طریقی نتوانسته اند در طول تاریخ جلوی انرا بگیرند ، اخیرا وقبل از وقایع سوریه با خرید خانه های اطراف و ممنوع نمودن ورود اشخاص توسط وهابی وسلفی ها وبرای تشکیل سپاه معاویه بن ابی سفیان ویزیدبن معاویه توسط فرزندان نامشروع انها ، قبری جعلی در محل قبرستان باب صغیر برایش ساخته اند
نام فایل:  ebrat.avi
حجم: 278.8 MB
لینک دانلود: http://uplod.ir/934l309vo1aa/ebrat.avi.htm
کد: [URL=http://uplod.ir/934l309vo1aa/ebrat.avi.htm]ebrat.avi -  278.8 MB[/URL]
HTLM CODE::
<a href="http://uplod.ir/934l309vo1aa/ebrat.avi.htm" target=_blank>ebrat.avi - 278.8 MB</a>
نام فایل:  ebrat.m4v
حجم: 112.2 MB
لینک دانلود: http://uplod.ir/nkvumsi1othw/ebrat.m4v.htm
کد:
  <a href="http://uplod.ir/nkvumsi1othw/ebrat.m4v.htm" target=_blank>ebrat.m4v - 112.2 MB</a>
HTLM CODE:
[URL=http://uplod.ir/nkvumsi1othw/ebrat.m4v.htm]ebrat.m4v -  112.2 MB[/URL]
عبرت تاریخ قبر :منحوس ومحل حقیقی قبر معاویه( ونه انچه در اینترنت تبلیغ میشود) در یک ضلع و قبر دردانه امام حسین ع در ضلع دیگر مسجد اموی و اینکه بدلیل تبدیل محل قبر به زباله دان وجوشش ابی متعفن در محل قبر که به هیچ طریقی نتوانسته اند در طول تاریخ جلوی انرا بگیرند ، اخیرا وقبل از وقایع سوریه با خرید خانه های اطراف و ممنوع نمودن ورود اشخاص توسط وهابی وبرای تشکیل سپاه معاویه بن ابی سفیان توسط فرزندان نامشروع انها ، قبری جعلی در محل قبرستان باب صغیر برایش ساخته اند-و۳۰۰مترانطرف مقام حضرت رقیه س قرار دارد ، که قطعه ای از بهشت است
http://www.aparat.com/v/oLPbw
ویا
http://host11.aparat.com//public/user_data/flv_video_new/296/058a798cc65e2164fe8c310e052c97cc885258.mp4
فیلم از محل جعلی قبر معاویه در قبرستان(فکر کنم باب صغیر سوریه ) که عاملی شد برای مراجعه به محل واقعی مدفن معاویه(لعنت الله علیه) وهمین عکس های جعلی قبر معاویه متاسفانه دست به دست در اینترنت اشاعه یافته ، غافل از اینکه مدتهاست دشمنان ما با جعل تاریخ ، بدنبال خرید ابرو برای خود میباشند وحکمت خراب کردن اماکن مذهبی وعدم توجه به فبور و.....توسط وهابیها ، این است که کسی توجهی به سران وشخصیتهای مورد قبول انها ندارد وحتی منفورند وقبرهای انها نیز برای عبرت تاریخ .....ودر مقابل شخصیتهای مورد تایید تشیع ، هرکدام قطعه ای از بهشت بوده و این لطف الهی را نمیتوانند ببینند وتحمل کنند ولذا کمر به تخریب وهرگونه جنایت و....وحامیان غربی انها نیز از دست پروردگان خود لذت میبرند...
نام فایل:  1.avi
حجم: 16.8 MB
لینک دانلود:   http://uplod.ir/suie7tx22f1d/1.avi.htm
کد:  [URL=http://uplod.ir/suie7tx22f1d/1.avi.htm]1.avi -  16.8 MB[/URL]
HTLM CODE::  <a href="http://uplod.ir/suie7tx22f1d/1.avi.htm" target=_blank>1.avi - 16.8 MB</a>
مطالبی که مدتها قبل از وقایع سوریه وپس از اخرین سفرم به سوریه در وبلاگ (http://suntaha.persianblog.ir/post/2/)
اورده شده ودر کمال تعجب با وجود دائمی بودن لینکها ، مرتب این لینکها غیر فعال میشد ومجددا مجبور بودم انرا دوباره اپلود کنم
بسم الله الرحمن الرحیم
مدتی است شیاطین جن وانس(صهیونیست وزاده انها شامل بهائیت و وهابیت و سایر فرق شیطانی)در اقدامی مذبوحانه در صدد وجاهت بخشیدن به معاویه وزنازاده او یزیدند ودر اقدامی با ایجاد قبری برای انها (فکر کنم در قبرستان باب صغیر شهر دمشق سوریه )
میخواهند تاریخ را هم تحریف نمایند چرا که قبر معاویه در نقطه ای از شهر سوریه قرار دارد که مدتها ست از بوی گند ان بعلت تبدیل به محل ریختن زباله ...وحتی در سفری که به همراه خانواده به شهر دمشق داشتیم به اتفاق همسرم برای فیلمبرداری از ان محل (که در کوچه های پشت مسجد اموی واقع است)به انجا مراجعه نمودیم وحال انکه متوجه شدیم ان محل را وهابیها(حرامزادگان بازیچه دست حرامزادگان صهیونیست) خریداری نموده اندوهیچ کس راهم نه تنها راه نداده بلکه به قول اهالی محل اگر جانتان را میخواهید هر چه سریعتر محل را ترک کنید وهر چه تلاش کردم که حتی با دادن وجهی و بعنوان محقق از قبر این ملعون فیلم بگیرم نتوانستم واگر کسی نرم افزاری دارد که بتواند تصاویر واضح تر از گوگل ایرت بگیرد لطفا مرا راهنمایی کند تا جلوی این تحریف تاریخی را گرفته وایکاش مستند سازی در این خصوص وقت گذاشته ومدارک وفیلمهایی که برای رساندن او به محل موردنظر کمکش کند را در اختیار او قرار دهم چرا که در این مستند به مردم چهره این پادشاه را در این دنیانشان دهیم(یادم است در ایام جوانی که مدت 4سال در سوریه با توجه به شغل پدرم سکونت داشتیم یکروز به اتفاق اکیپی به انجا رفتیم ومتوجه شدیم که از هر کس ادرس میگیریم به ما چپ چپ نگاه میکنند ووقتی به محل رسیدیم و با دادن وجهی به متولی خانه وارد شدیم علاوه بر بوی گند عجیب محل که هیچ کاری برای از بین بردن ان نمیتوانند بکنند ازما خواهش کردند که در انجا زباله نریزیم ووضع را بدتر از انچه هست نکنیم وضمنا متوجه شدیم که محل تبدیل به فاحشه خانه شده وتازه متوجه نگاههای.....)تا عاقبت عداوت  با اهل بیت را به عینه ببینندو....وقتی در اینترنت متوجه وجود تصویری ازقبر جعلی  این ملعون در یکی از قبرستانهای دیگر سوریه شدم  تازه متوجه نقشه پلیدشان شدم(مانند خریدن کتابهای خطی گذشته و حذف حقانیت اهل بیت در چاپ کتابهای بعدی اما تحریف شده ویا تخریب محل الغدیر توسط زنازادگان وهابی .(معیار حرام زاده بودن در فرمایشات معصومین (ع)عداوت با اولین شیعه پیامبر،حضرت علی علیه السلام میباشد).یاعلی
تا بتدریج از ذهن مردم محل حقیقی قبر این شیطان انسی از یاد برود( تا به عیان شاهد عاقبت حال این حرامزادگان نباشند)وچون دیدم تعدادی از هم وطنان فریب حیله این حرامزادگان را ناخواسته خورده اند تعدادی از عکسهائی(از روی فیلم اصلی گرفته ام ) را که در سفرچندسال قبل به سوریه گرفته بودم را دراینجا قرار میدهم هر چند که هر کس میخواهد به این هدرس برود سعی کند تنها نرفته چرا که اولا راه نمیدهند وثانیا وهابی ها این محل را ...(العاقل یکفیه الاشاره) خودمانیم ها :شیاطین مرده اشان هم منفور است وباید چقدر انرژی توسط شیاطین صرف شود تا مانند همیشه حقیقت را وارونه نمایند٠یاعلی
واین هم عکس هایی که شما را مستقیم به قبرمعاویه واقعی در محله نقاشات وپشت مسجد اموی (وهمان محلی که بهتر است از نزدیک ببینید تا خود عاقبت دشمنان اهل بیت را حتی در همین دنیا ببینید) میرساند.
 http://s1.picofile.com/file/7572510000/3adc9225e4de.jpg
http://s3.picofile.com/file/7572510642/71ae1bbb8147.jpg
http://s3.picofile.com/file/7572510963/446f217e9504.jpg
http://s1.picofile.com/file/7572511719/2489c9737cc2.jpg
http://s1.picofile.com/file/7572507311/5049e90fa4f5.jpg
http://s2.picofile.com/file/7572511284/486cd07e4ac3.jpg
http://s1.picofile.com/file/7572507632/f5216f8d89b0.jpg
http://s3.picofile.com/file/7572507846/f1656d9668df.jpg
http://s2.picofile.com/file/7572508060/e059ef4192cb.jpg
http://s1.picofile.com/file/7572508167/dea6b598a16b.jpg
http://s2.picofile.com/file/7572510321/60d870eaad6a.jpg
 این هم از قبر جعلی این ملعون در یکی از قبرستانهای معروف دمشق (فکر کنم در قبرستان باب صغیر شهر دمشق سوریه )
http://s2.picofile.com/file/7572507197/44a5ae3483ed.jpg 
وضعیت قبر معاویه و یزید در بیان مرحوم علامه طهرانی رضوان الله تعالی علیه ......
منبع  :  امام شناسی ج 16 و 17 ص 171 پاورقی 2
بتازگی وهابیت به صرف مخالفت با شیعه علم دینداری را برای معاویه بر پا کرده است تا جایی که یکی از اساتید دانشگاه علوم اسلامی وهابیون در عربستان کتابی نوشته بنام( حقایق عن امیر المومنین یزید ) که در ان پس از شرح سوابق ساختگی برای معاویه وخدمات او برای اسلام و مسلمین و اینکه مورد عنایت پیامبر بوده واینکه بحق یزید را جانشین خود ساخته سعی کرده تا چهره موجهی از ال امیه نشان دهد .سپس به نکوهش قیام امام حسین پرداخته و قتل ایشان را حق یزید دانسته است.
در این کتاب اشاره ای به روایات معروف پیامبر در مورد معاویه نشده .از معرفترین آنها که در بعضی از کتب اهل تسنن نیز آمده است این است که:روزی پیامبر باجمعی از اصحاب بودند که معاویه در حالی که ابوسفیان را بر پشت داشت از آنجا عبور میکردپیامبر در جمع اصحاب به انان اشاره کرد و فرمود :لعن الله راکب و مرکوب.خدا لعنت کند انکه سوار است و انکه سواری میدهد.
همچنین در اینکه ابوسفیان پدر واقعی معاویه باشد تشکیک شده چون هنده مادرش زنی هرجایی بود و در زمانی که همسر ابوسفیان بود با مردان زیادی مراوده داشت.دلیل قطعی این اتهام سخنان امام حسین علیه السلام در کربلاست که یزید را دعی ابن دعی خواندن
سخنان شهید شیخ احمد کافی (ره) :
امسال که به شام رفته‏ بودم ، روزى از آن بچه عربها پرسیدم : قبر معاویه کجاست ؟ گفتند : ما دو معاویه داریم : معاویه کبیر و معاویه صغیر شما کدام یک را مى‏ خواهید ؟ گفتم : هر دو را ، قرار شد که اول به‏ سر قبر معاویه کبیر برویم‏ در کوچه ، پس کوچه‏ هاى آنجا راه افتادیم تا به یک خانه مخروبه‏ رسیدیم‏ رطوبت تا سقف خانه را گرفته بود
از هفت ، هشت پله پایین رفتیم و به یک چاله رسیدیم‏ که چون گنداب زباله هاى شهر از کنارش مى گذشت ، خیلى متعفن بود چند میله آهنى ، مقدارى خاک‏ مرطوب لجنى را محدود کرده بودند که قبر معاویه‏ هم بوسیله همانها مشخص شده بود آرى ، آنجا قبر معاویه بود ، همان معاویه اى که صد و ده هزار شیعه را کشت و همان معاویه اى که دستور مى داد تا امام حسن علیه السلام را پاى منبر بنشانند و خطیب بی دین درباریش بر منبر برود تا در محضر امام حسن علیه السلام ، على علیه السلام را لعن‏ کند اکنون دیگر دوره قُلدرى او سپرى شده و از او چیزى جز آن زباله دان متعفن بجا نمانده است ما مشغول صحبت بودیم که زنى به نزدمان آمد او خادمه آن محل بود زن که فهمید من کمى با زبان‏ عربى آشنا هستم ، به من گفت : آقا ! غصه این را نخورید او فکر مى کرد که من از دوستداران‏ معاویه هستم‏ پرسیدم : چطور ؟ گفت : این نکبت‏ را که مى بینید ، بخاطر اعمال خود اوست شما به‏ همراهانتان بگویید که کمى به من کمک کنند اما نه به حساب معاویه بلکه به احترام على‏ (ع) خادمه‏ قبر معاویه ، کنار قبر او چنین مى گوید براستى‏ که : ان العزه لله و لرسوله و للمومنین‏ به به‏ از آن معنویت ، فضیلت ، تقوى و دیانتى که چنین‏ عزتى را به یادگار گذاشته است‏ این قبر معاویه‏ کبیر بود اما قبر معاویه صغیر چطور ؟ او پسر یزید و نوه معاویه بود پس از چهل روز حکمرانى‏ ، رجال مملکت را احضار کرد ، خودش بر فراز منبر رفت و گفت : اى مردم ! این خلافت متعلق به آل‏ محمد - علیهم السلام - است‏ جد من غاصب و ظالم‏ بوده است و پدرم ظالمتر از او من این لباس‏ غصبى خلافت را مثل پیراهنى از تنم درمى آورم ، دیگر خودتان مى دانید ، هر که را مى خواهید ، انتخاب کنید او بدین ترتیب دینش را حفظ کرد و چندى بعد هم با همین عقیده از دنیا رفت‏ معاویه‏ ، جدش که تا آخرین نفس در همین شام حکمرانى‏ کرده بود ، آن زباله دانى قبرش بود اما این نوه‏ که از خلافت کناره گرفته بود و فردى عادى بیش‏ نبود ، اکنون مزار مجللى دارد که بیا و ببین ! قالیهاى نفیس ، زوار فراوانى که دسته دسته براى‏ طلب مغفرت به زیارتش مى روند ، ضریح آبرومندانه‏ ، همه و همه یادگار معاویه صغیر هستند.
گور معاویه کجاست ؟
 
سید محمد صادق طباطبائى - رجل معروف ایران در عصر مشروطه و پهلوى ، و رئیس پیشین مجلس شوراى ملى - در سال 1335 شمسى مسافرتى به سوریه مى کند. در آنجا به فکر مى افتد ببیند گور معاویه کجاست و چه وضعى دارد؟

طباطبائى از هر کس مى پرسد گور معاویه کجاست ؟ همه با یک دید نفرت آمیز به او پاسخ کوتاهى مى دهند و از راهنمایى وى خوددارى مى کنند. ولى وى مصرانه این جستجو را دنبال مى کند و سرانجام در یکى از محلات پشت شهر تنها یک درشکه چى را مى یابد که ، با گرفتن دست مزد مضاعف ، حاضر به بردن طباطبائى سر قبر معاویه مى شود. آن هم با این شرط که طباطبائى را به خارج شهر و نزدیکى آرامگاه معاویه ببرد و آنجا او را پیاده کرده و باز گردد و بقیه راه را خود طباطبائى پیاده برود.
بهتر است از این به بعد رشته کلام را به دست خود طباطبائى داده و بدون ذره اى کم و کاست گفته او را بشنویم :
مسافت زیاد نبود، رسیدیم . حیاط خرابه محقرى مشتمل بر دو اطاق کوچک و فضایى در حدود 20 متر بود. سه پله مى خورد. پایین رفتیم . وسط حیاط، حوض کوچک و مخروبه اى با آب گندیده ، که سه مرغابى در آن زندگى مى کردند، وجود داشت . پیرزنى در گوشه حیاط نشسته بود. دوکى در دست (داشت ) و مقدارى پشم در جلویش بود و نخ مى رشت . همین که ما را دید گفت : اینجا چه کار دارید؟
گفتم : آمده ام قبر معاویه را ببینم ، کجاست .
گفت : معلوم مى شود شما عراقى هستید، براى اینکه از اهل شام کسى اینجا نمى آید، و با دست یکى از اطاقها را که در چوبى کهنه اى داشت نشان داد. در را باز کردم ، اطاقى بود به مساحت ده دوازده متر که محل دو قبر در آن ظاهر بود: روى یکى از قبرها پارچه سبز رنگ رفته و مندرس افتاده بود و دو شمعدان مسى قدیمى هم رویش گذارده بودند؛ و قبر دیگر ساده و بى پیرایه بود. قدرى ایستادم و مانند کسى که فاتحه بخواند مقدارى لعن به معاویه و بنى اُمیّه فرستادم و از در بیرون آمدم !
ودرجای دیگر :
یک روحانی کاروان برایم تعریف میکردیکبار که سوریه رفته بودم خیلی دنبال قبر معاویه لعین گشتم و قبری به من نشان دادند که خیلی خراب بود وگفتنداین قبرمعاویه است ولی بیشتر که تحقیق کردم گفتند قبر اصلی جایی دیگر است وبرای حفظ آبروسنی ها میگویند قبرمعاویه اینجاست ولی قبر اصلی را که پیدا کردم مخروبه و محل دستشویی سگها شده وبرای حفظ بیشتر آبرو درب وقفلی هم برایش گذاشته بودند تاراه سگها رابند بیاورندو شخصی که مرا به آنجا راهنمائی کرده بود میگفت هربار که خواسته اند اینجا راتعمیر کنند یا مسول آن کاربه طرز مشکوکی مرده ویا از بازار شهر آتش بلندشده است وآخرین بار که یک یهودی ازانگلستان برای تعمیر قبر و ساختن بارگاهی برای آن آمده بود درخیابان تصادف کرد و نزد معاویه رفت. البته درباره یزید هم میگویند که چون خیلی به شکار علاقه داشته یک روز اسبش رم کرده و سربه بیابان میگذارد و دیگر جسد یزید ملعون هم پیدانمیشود

جواز لعن بر معاویه 

عین الا ئمّه روایت مى کند که به ده دلیل ، لعن بر معاویه رواست :
1. خروج او از اطاعت امیرالمؤ منین على علیه السلام
2. شمشیر کشیدن او بر روى امیرالمؤ منین على علیه السلام
3. غصب کردن حقّ حضرت امیرالمؤ منین على علیه السلام
4. انکار اهل بیت علیه السلام
5. خود را مستحق امامت شناختن .
6. کتمان فضل امیرالمؤ منین على علیه السلام
7. جسارت به امیرالمؤ منین على علیه السلام بر سر منبرها.
8. بهتان بر آن سرور نهادن به خون عثمان .
9. ولایت بر اُمّت را به یزید کافر دادن .
۱۰. قتل حسن بن على علیه السلام و وصیّت کردن به قتل امام حسین علیه السلام
پس معاویه مستحق لعن باشد، بى شرط .
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَباسُفْیانَ وَ مُعوِیَةَ وَ یَزیدَ بْنَ مُعاوِیَةَ عَلَیْهِمْ مِنْکَ اللَّعْنَةُ اَبَدَ الاْبِدینَ
بر گرفته از کتاب : ستاره درخشان شام حضرت رقیه دختر امام حسین (ع )
مؤ لف :حجة الاسلام آقاى حاج شیخ على ربانى خلخالى
حقیر از ویرانی‌ و خرابی‌ قبر معاویه‌ علیه‌ الهاویة‌ داستانهائی‌ شنیده‌ بودم‌ که‌ به‌ صورت‌ مزبله‌دانی‌ در آمده‌ است‌، ولی‌ به‌ عیان‌ ندیده‌ بودم‌ تا در سنة‌ 1392 هجریّة‌ قمریه‌ که‌ از راه‌ دمشق‌ برای‌ بار سوم‌ به‌ حج‌ بیت‌ الله‌ الحرام‌ می‌رفتم‌ و توقّف‌ در آن‌ شهر یک‌ هفته‌ طول‌ کشید روزی‌ میل‌ پیدا شد تا بالعیان‌ این‌ مزبله‌ را مشاهده‌ کنم‌. لهذا با دو نفر میزبان‌ گرامی‌ خود: آقایان‌ حاج‌ أبوعلی‌ عبدالجلیل‌ مُحْیی‌ و حاج‌ أبوموسی‌ جعفر مُحْیی‌ - طَوَّل‌ الله‌ عمرهما - برای‌ تماشا و عبرت‌ بر سر قبر او رفتیم‌، آنها هم‌ چندان‌ مایل‌ نبودند زیرا می‌گفتند: دیدن‌ شما از قبر، شاید موجب‌ ترویج‌ باطل‌ باشد ولی‌ من‌ گفتم‌: در وقتی‌ می‌رویم‌ که‌ حتّی‌ احدی‌ در آن‌ نواحی‌ نباشد لهذا بین‌ الطّلوعین‌ را اختیار و در معیّت‌ ایشان‌ بر سر قبر پرعذاب‌ وی‌ رفتیم‌. زنی‌ در گوشة‌ حیاط‌ کثیف‌ و آلودة‌ آن‌ که‌ نگهبان‌ آنجا بود و مشغول‌ شستن‌ رخت‌ بود، شروع‌ کرد به‌ فحشهای‌ غلیظ‌ و سبّ و لعن‌ أکید بر معاویه‌ و یزید، و صلوات‌ و تحیّات‌ بر اهل‌ بیت‌ فرستادن‌.
 رفقای‌ ما گفتند: این‌ زن‌ هم‌ از همان‌ تابعین‌ اموی‌ شام‌ است‌ ولی‌ برای‌ دریافت‌ وجهی‌ از واردین‌ شروع‌ می‌کند به‌ لعنت‌ بر بنی‌امیّه‌ تا از ایشان‌ پولی‌ دریافت‌ کند و ما هم‌ البته‌ او را در ازای‌ این‌ لعنتها محروم‌ نگذاشتیم‌! اما قبر معاویه‌ که‌ در کنار آن‌ حیاط‌ قرار داشت‌ به‌ قدری‌ کثیف‌ و آلوده‌ بود که‌ حقّاً موجب‌ عبرت‌ بود. خفّاشها در تمام‌ سوراخهای‌ دیوار لانه‌ ساخته‌ و حتّی‌ روی‌ قبر او از فضلات‌ آنها مقداری‌ بسیار ریخته‌ شده‌ بود.
فیلم های بالا اما با کیفیت پایین:
 
786
عبرت تاریخ
قبر منحوس ومحل حقیقی قبر معاویه( ونه انچه در اینترنت تبلیغ میشود) در یک ضلع و قبر دردانه امام حسین ع در ضلع دیگر مسجد اموی(قصر معاویه) و اینکه بدلیل تبدیل محل قبر به زباله دان وجوشش ابی متعفن در محل قبر که به هیچ طریقی نتوانسته اند در طول تاریخ جلوی انرا بگیرند ، اخیرا وقبل از وقایع سوریه با خرید خانه های اطراف و ممنوع نمودن ورود اشخاص توسط وهابی وسلفی ها وبرای تشکیل سپاه معاویه بن ابی سفیان ویزیدبن معاویه توسط فرزندان نامشروع انها ، قبری جعلی در محل قبرستان باب صغیر برایش ساخته اند تا برایش ابروئی....غافل از انکه خداوند منان ، قبر ظالم را هم محل عبرتی برای روشن ضمیران قرار داده وکور دلان میبینند و خورشید را منکرند وبهشت باصفای حضرت رقیه س در ضلع دیگر قصر معاویه که به تصویر کشیده شده است ومحل زیارت شبانه روزی عاشقان ان بارگاه ملکوتی میباشد خود شاهدی است برای...یاعلی
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=c3fd1f5cfc&view=att&th=143177759969adc1&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hphgzfo50&zw&saduie=AG9B_P_TladmgfKxSoKH7UUsMxpf&sadet=1387683939460&sads=wnVG3HX09CGTxIrqNdJVdNjMkxc&sadssc=1  
786
محل قبر جعلی معاویه ملعون که در اینترنت انتشار داده میشود-در قبرستان باب صغیر
 
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=c3fd1f5cfc&view=att&th=143179c334319771&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hphi00w90&zw&saduie=AG9B_P_TladmgfKxSoKH7UUsMxpf&sadet=1387684084251&sads=s4CSD4PR2GjdBUQKg7kukKBILn8&sadssc=1

/ 0 نظر / 156 بازدید