تصویری از یک شیطان انسی-کدخدای ده که مرغابی بود-آل سعود=وهابیت=صهیونیست شیطانپرس


qgja70xs.jpg

این پست تراز حیوان حرامزاده در محلی که انرا با رنگ قرمز ویرایش کرده ام ارم پرچم کشور عزیزمان(الله)راقرار داده غافل از این مطلب که تا ابد درصورتی که توبه نکندازرحمت خدا محروم شده و...(وبه قول معصوم{ع}علت این امر را در فعلت فعلت    میبا یست جستجو نماید)العاقل یکفیه الاشاره

کدخدای ده که مرغابی بود-آل سعود=وهابیت=صهیونیست شیطانپرس(قران خواندن شاه عبدالشیطان)

/ 0 نظر / 59 بازدید