# بیانات_رهبری_درخصوص_دانش_و_علو_م_انسانی

یاولایت فقیه در زمان غیبت مولا یا ولایت شیاطین-حکمت لزوم وجود ولی فقیه درزمان غی

786 ابرمردی که در برابر آقا دو زانو نشست… توسطکمیل جمشیدی   عالمان انقلابی را بهتر بشناسیم ؛ ابرمردی که در برابر آقا دو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید