# بیوتروریسم

آلودگیها-آلودگی صوتی:علت نامرئی بیماری‌های روحی و روانی-آلودگی هوا-خطرات امواج

  786 آیا امواج موبایل برای مردم مضر است؟ سایر مطالب - تحقیقات جدید نشان می‌دهد تاثیر امواج منتشرشده از گوشی همراه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

دلیل حمله به برادر واستاد ارجمندم دکترمنتظرتوسط دجال صفتان-طب استعماری لعنتی

786 بقیه از مقاله دکتر منتظر: طب و تهدید نرم تشریح وضع موجود و ریشه های آن و وظیفه ما ب) سوء مدیریت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید