# دلیل_حمله_به_برادر_واستاد_ارجمندم_دکترمنتظر

دلیل حمله به برادر واستاد ارجمندم دکترمنتظرتوسط دجال صفتان-طب استعماری لعنتی

786 بقیه از مقاله دکتر منتظر: طب و تهدید نرم تشریح وضع موجود و ریشه های آن و وظیفه ما ب) سوء مدیریت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید