# طب_و_تهدید_نرم-مقالات_دکتر_منتظر

دلیل حمله به برادر واستاد ارجمندم دکترمنتظرتوسط دجال صفتان-طب استعماری لعنتی

786 بقیه از مقاله دکتر منتظر: طب و تهدید نرم تشریح وضع موجود و ریشه های آن و وظیفه ما ب) سوء مدیریت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید