# ولایت_فقیه_در_زمان_غیبت_مولا_یا_ولایت_شیاطین

یاولایت فقیه در زمان غیبت مولا یا ولایت شیاطین-حکمت لزوم وجود ولی فقیه درزمان غی

786 ابرمردی که در برابر آقا دو زانو نشست… توسطکمیل جمشیدی   عالمان انقلابی را بهتر بشناسیم ؛ ابرمردی که در برابر آقا دو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید