# وهابی_وسلفی_عامل_یهودجهت_اختلاف_بین_مذاهب

انسدادصفحه گوگل پلاس بعلت فعالیت ضد وهابی وسلفی وفقط به جرم پاسخ به شبهات

786 تعلیق بعلت فعالیت ضد وهابی وسلفی و انهم به جرم پاسخ به شبهات وارده وپرهیز از اعمال ورفتار وهابیون وسلفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید